Tre trins-guiden
- en fremgangsmåde til at vurdere markedet

Nettet rummer meget store mængder information og viden, som du kan bruge i dit udviklingsforløb.

En markedsvurdering kan give dig indsigt i din ide, dens anvendelse, værdi og mulighed for at komme på markedet.

Nedenfor foreslår vi 3 vurderingspunkter.
De foreslåede vurderingspunkter er naturligvis ikke udtømmende, men de giver dig vigtig indsigt til at arbejde videre med din ide.

Sammen med information fra dialog med brugere og kunder opnår du et stærkt billede af din ides muligheder.

Fold ud

Tænk over hvordan du deler dine ideer og med hvem

Når du bruger Opfind.nu er det dig, der har ansvaret for, hvornår du vælger at dele din viden med andre, og hvornår du vil hemmeligholde dine ideer. Vi stiller redskaberne for begge dele til rådighed.
Du beslutter, hvordan du vil bruge disse redskaber. Husk, at det sker på eget ansvar.

Vær særligt opmærksom på, at en opfindelse ikke kan patenteres, hvis den tidligere er:

• bragt på markedet,
• omtalt offentligt i medier (fx på nettet, i tv, nyhedsblade, faglitteratur mv.)
• omtalt i foredrag, vist på udstillinger, messer eller i brochurer

Du kan læse mere om patenter, eneretsbeskyttelse og hemmeligholdelse i Trin 2.

Videndeling eller hemmeligholdelse
Det kan være svært at beskrive præcis hvornår du skal videndele, og hvornår du skal hemmeligholde. Det er vores erfaring, at de fleste mennesker, der arbejder med nye ideer, er mere hemmelighedsfulde end nødvendigt.

Når man arbejder med ideer og opfindelser, er der kort fortalt to meget forskellige faser:

1. Idefasen
Den ensomme opfinder, der ruger over sine ideer, findes endnu - men erfaring viser, at de bedste ideer kommer fra mennesker, der videndeler. På vores blog kan du netop det - få inspiration, bygge på andres inspiration og inspirere andre.

2. Kommercialiseringsfasen
Når en ide begynder at tage form og blive til en konkret og realistisk opfindelse, skal den holdes hemmelig. Hvis man senere vil opnå patent, må ideen ikke have været offentliggjort. Og en ide kan kun kommercialiseres ved licensformidling, hvis den kan beskyttes med fx patent.

Din adfærd på Opfind.nu i praksis
Når du opretter en profil på Opfind.nu, har du adgang til at udfylde de formularer, som er tilknyttet De 10 Trin. Formularerne kan du gemme og printe, som du selv foretrækker det. Det er kun dig selv, der får adgang til at se, hvad du indtaster i formularerne. Formularen til trin 1 kan du vælge at sende ind til Opfinderrådgivningen. Den dataoverførsel, som sker her, er krypteret, og opfinderrådgiverne, der modtager formularen, har tavshedspligt.

Hvis du laver en beskrivelse af dig selv under din profil, skal du overveje nøje, hvad du vælger at skrive her, da den information vil kunne ses af andre brugere.

Når du skriver kommentarer på sitet via webloggen, skal du være opmærksom på, at andre brugere kan se de kommentarer, du lægger på. Det vil sige, at det ikke er her, du skal dele fortrolige oplysninger.

Hvis du har nogen spørgsmål til brugen af Opfind.nu, er du velkommen til at kontakte os.

God fornøjelse.

Fase 1: Rundt om din ide - med de rigtige søgeord.
Som beskrevet under Idebeskyttelse[link] her på sitet, sætter patentsøgningen fokus på den 'tekniske' side af din ide. Markedsvurderingen handler om at sætte fokus på den markedsmæssige side af din ide.

Fase 2: Fra nøgleord til data
Her begynder du at indsamle information, viden og data til din markedsvurdering.

Fase 3: Fra data til vurdering
Kunsten er ikke at blive fanget i detektivspiralen og blive ved at søge efter ny information - for du kan blive ved at søge i en uendelighed. Stop, når du føler, at du har nok til din vurdering.

1. RUNDT OM MIN IDE - MED DE RIGTIGE SØGEORD

Fra trin 2 (link) har du måske allerede søgt i patentdatabaser og fundet ud af, at din ide ikke tidligere er beskrevet i patentlitteraturen. Tilsvarende har din søgning måske givet dig værdifuld inspiration til dit videre udviklingsarbejde - relaterede patenter indeholder meget ofte spændende viden, som du kan bruge.

De fleste patenterede ideer beskrives ofte i forhold til andre teknologier. Derfor er der meget at lære ved at se nærmere på disse. I mange tilfælde er de eksisterende produkter utroligt godt beskrevet, og man får her mange søgeord foræret.

Brug Google eller andre søgemaskiner til at undersøge din ide.

Foretag søgninger med forskellige søgetermer. Hold hele tiden fokus på at forblive tæt på din ide og undgå ørkenvandringer ud ad andre tangenter.

Wikipedia.org kan ligeledes være en indledende inspirationskilde. Fokusér på at finde de rigtige søgeord, og notér løbende interessante webadresser, som du senere kan vende tilbage til.

2. FRA SØGEORD TIL DATA

I trin 2 begynder du at indsamle information, viden og data til din markedsvurdering.
Fokusér på systematisk at besvare nedenstående fire temaer, så godt du kan.

I takt med, at din søgning bliver mere og mere specifik, vil du falde over interessante markedsrapporter, konkurrenter og konkurrerende produkter, branchesites m.m. Ved at bevæge dig systematisk rundt i dette univers bygger du dine data op og holder fokus på, at din viden og information er valid.

3. FRA DATA TIL VURDERING

Kunsten er at undgå at blive fanget i detektivspiralen og blive ved at søge efter ny information - for du kan blive ved at søge i en uendelighed. Stop, når du føler, at du har nok til din vurdering.
Al den viden og information du indsamler kan du med fordel notere i et dokument, så du har informationen tilgængelig efter behov.

HUSK
Markedsvurdering er en løbende proces. I takt med, at din ideudvikling forløber, vil du opnå større viden og mere information om det felt, du arbejder inden for. Husk løbende at tilrette og justere dine vurderinger, så du altid har en opdateret markedsvurdering af din ide til brug ved præsentationer, forhandlinger etc.