Brugerrejse


En brugerrejse er en visuel fremstilling af hvilke oplevelser brugeren af et koncept går igennem.

Brugerrejse er et stærkt værktøj som kan bruges til to overordnede ting. For det første kan det bruges til at undersøge en brugers oplevelse af et eksisterende produkt. sammensmeltning af interviews, research og al din forståelse af brugerens hverdag.  

Dernæst kan brugerrejse også være et værktøj til at formidle hvordan din ide fungerer og hvilket Værditilbud du har til din bruger/kunde. 

På billedet ses et eksempel på en brugerrejse for et eksisterende produkt “Just Eat”. Læg mærke til at det er lavet med udgangspunkt i brugerens behov.

Nogle gange kan det være en fordel at inkludere hvad brugeren tænker undervejs på rejsen, det har vi ikke inkluderet på denne tegning.

Hvis du kunne tænke dig at læse lidt mere omkring brugerrejser og hvordan man kan lave dem, så anbefaler vi københavns universitets innovationsblog Inde på denne blog kan du læse lidt mere om hvordan man kommer i gang med at kortlægge en brugerrejse.  

https://innovation.sites.ku.dk/metode/brugerrejse/ 

I Opfinderrådgivningen er vi særligt glade for brugerrejser fordi metoden er visuelt og fordi metoden synliggør brugeren/kundes perspektiv

Sådan kommer du igang

 • Forberedelse
  Hvilke situationer er vigtige for din ide?
  Hvornår opstår problemet som din ide løser?
 • Feltarbejde
  Interview eller observer en relevant situation med en bruger
 • Kortlæg og analyser
  Hvad blev sagt? Hvad blev gjort? Hvad var vigtigt? Hvilke behov blev italesat? hvor på rejsen?
  På baggrund af indsamlet information; Kortlæg brugerrejsen

Læs evt. Ide skabelse, ide formidling, antagelser , personas eller grænseobjekt.  

 Øvelser og metoder
← Tilbage til WIKI-oversigten