Double diamond


Dobbeltdiamanten er en procesmodel der stammer fra bristiske Design Counsil  og er en overskuelig måde at strukturere sit kreative arbejde på.

Der er meget online indhold om denne model, og af danske ressourcer kan vi fremhæve innovationsbloggen på KU, der har et glimrende og verificeret oplag om emnet.

Kort fortalt handler modellen om to temaer: Problemdiamanten og løsningsdiamanten.
Disse er yderligere delt op i en åben og lukket tilgang. Disse tilgange (eller mindsets) kaldes for divergent og konvergent.

Det divergente mindset er kendetegnet ved at stille spørgsmål, som ”hvorfor det”, ”hvordan gør andre brancher det?” og bruge talemåder som ”ja, og(…)”, ”hvad ellers(..)”, ”fortæl mere om det”.  Den divergente tilgang er opsøgende og proaktiv og forsøger at undersøge og afdække så meget information som overhovedet muligt.

I det konvergente mindset tages der mere stilling til realiteterne og der gøres brug af sætninger, der starter med ”nej, fordi(…)” og andre af samme type. Det er her indsigterne fra den divergente mindset overføres og konceptualiseres som en tragt og det er her, der skal sorteres fra og besluttes hvilken vej du vil gå.

Selvom modellen kører over et linært forløb, foregår den gennem fire faser:

Discover
Define
Develop
Deliver

 

Vi har lavet et eksempel der viser diamanten i brug:

 

1. Discover

Du har identificeret problemfeltet madspild, som du brænder for at gøre noget ved. I discover-fasen finder du ud af alt hvad du kan om emnet. Både ved at komme ud og tale med rigtige mennesker og ved at undersøge problemet via internettet og andre kilder.
Din research kunne fx bestå af at gå i supermarkedet, tale med nogen der arbejder der, undersøge hvordan lovgivningen  er på området, finde ud af hvilke andre initiativer der findes, lave kvalitative interviews og finde ud af hvad ”job to be done” er for forbrugerne, hvilke funktionalle, emotionelle og sociale dimensioner er der.
Er der helt andre brancher du kan få inspiration fra, hvad med flyindustrien – måske er de særlig gode til at håndtere netop madspild.

 

 

2. Define

I define-fasen udtages de vigtigste indsigter fra discover fasen og du finder ud af præcist hvilket problem du gerne vil løse indenfor området madspild. Du har fundet ud af, at der især er et stort spild i mellemtrinet på skolerne.
Det skyldes at forældre og børn ser meget forskelligt på hvad en god madpakke er.
De voksne mener at der er behov for en varieret og sund kost, mens de unge hellere vil have pizza, da det udstråler en større social kapital og smager bedre.
Du definerer derfor dit specifikke problemfelt til: Hvordan kan vi løse problemet med madspild i mellemtrinet så både forældre og unge er tilfredse?

 

 

3. Develop

I develop fasen udvikles idéer, baseret på viden fra fase 1 og det specifikke spørgsmål fra fase 2.
Det handler her om at få så stor bredde på sine idéer som muligt. Idéer der løser problemet kunne være: En intelligent madkasse, der ved hvad brugeren vil have, en oplysningskampagne til lærere/elever om madspild og om hvordan de kan optimere deres hverdag, en app der ved hjælp af spilmekanismer giver dig lyst til at løse problemet eller et forbud om madspild på skolen med idéer til håndhævelse.

 

 

4. Deliver

I den sidste fase, Deliver, færdiggøres, testes og afleveres idéen til de, der skal føre den ud i livet. I eksemplet kunne vi her vælge den intelligente madkasse og forfine konceptet således, at det nu er en adfærdsændrende device, der både har en app og en service tilknyttet.

 

 

Vi mener, at der er en forskel på at følge modellen i undervisningssammenhæng, for at træne idémusklerne og at blive god til at bruge divergent og konvergent tænkning, og på hvordan vi møder processen i virkeligheden. Tit er opfindere og iværksættere ikke i starten af modellen, men midtvejs eller et sted helt i sidste del af løsningsdianten.

Det vigtigste er at lære processen at kende, så kan man altid senere hoppe frem og tilbage i modellen.

I et større perspektiv ser vi dobbeltdiamant-modellen som en af mange iterationer og eksperimenter, der kan gøre dig klogere på dig selv og din ide.

Hvis du vil vide mere om designprocesser så læs følgende design thinking, prototyper, håndgribelighed, interviewteknik.

 Øvelser og metoder
← Tilbage til WIKI-oversigten