Etnografisk feltarbejde


Hvad er etnografisk feltarbejde?  

Etnografi, er et studiet af verdens folkeslag og kulturer.  

Feltarbejde, fokuserer på indsamling af data.  

Etnografisk feltarbejde handler om at forstå og indsamle data omkring kultur og kontekst, i de øjeblikke hvor det hele foregår. Formålet med tilgangen er at stille skarpt på disse øjeblikke og situationer som er relevant for din ide

Hvor/hvornår er de ‘øjeblikke hvor det hele foregår’? Det kommer an på ideen! Et godt sted at starte er at lave en kortlækning af aktører der har relevans for din ide. Er der nogle situationer som er særlige relevante? Hvis du eksempelvis arbejder med skraldesortering på en genbrugsplads… Jamen så skynd dig ud af bygningen og hen til en genbrugsplads! 

Når du laver feltarbejde, så kan det være en god ide at medbring en feltdagbog. Noter stikord, skitser, citater, udklip, observationer, undren, aha-oplevelse, konflikter m.v.  

Det kan være en god ide at gøre sig en tanke omkring hvordan man vil observere inden du er i felten. Vil du være passiv? Eller vil du have en aktiv rolle? Vil du interview nogen? Hvad vil du spørge dem om? Hvorfor?  Derudover kan du gøre brug af desk research til at indsamle viden. Det kan være en rigtigt god måde til at forstå konteksten. Det kan også hjælpe dig til at finde ud af hvordan du skal gribe dit feltarbejde an.  

Hvis du gerne vil interviewe, kan du bruge vores interview template 

Københavns Universitet har også lavet en fremragende gennemgang af feltarbejde. Hvis du vil læse lidt om det så kan det gøres her 

Hvis du godt kunne tænke dig at vide lidt mere omkring relevante aktører for din ide så læs oplægget værdikæde 

← Tilbage til WIKI-oversigten

Nyeste i denne kategori