Hemmeligholdelses-aftale


Vil du gerne præsentere en Idé for en virksomhed, men er du samtidig nervøs for at afsløre den, er en hemmeligholdelses-aftale (HH-aftale /NDA) det rette redskab at bruge.

NDA står for Non Disclosure Agreement, og er den engelske termologi for en hemmeligholdelsesaftale.

I Opfinderrådgivningen har vi sammen med vores skandinaviske kolleger udviklet en matrix, der siden 80’erne har været brugt i hundredvis af tilfælde, hvor vi i samarbejde med en opfinder har præsenteret en ny idé eller opfindelse.

Hent vores hemmeligholdelses-aftale i enten DANSK UDGAVE eller ENGELSK UDGAVE. Og se i øvrigt også vores holdning til hemmeligholdelse helt generelt.

Hvis du som opfinder har gjort dit ”hjemmearbejde” og har undersøgt, at din opfindelse er ny, bygget en model af den eller via en beregning bevist at den virker, er de fleste virksomheder som regel parate til at underskrive en hemmeligholdelses-aftale, før du afslører din idé for dem.

Det er ofte bedst at sende hemmeligholdelses-aftalen til underskrift hos firmaet FØR mødet, i stedet for at indlede et møde med at smække en HH-aftale / NDA på bordet. Mange virksomheder er ikke vant til at underskrive HH-aftaler/NDA og vil derfor gerne have tid til i ro og mag at gennemlæse aftalen, før den underskrives – nogle firmaer sender endda aftalen til gennemsyn hos deres advokat, men når et firma hører, at Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut har anvendt denne type aftale i mere end 30 år, ender det som regel med, at den underskrives uden problemer.

Før du sender HH-aftalen/NDA

skal du naturligvis udfylde den med både dit eget of firmaets navn og adresse. Vær omhyggelig og vær sikker på, at du skriver firmaets navn helt korrekt – både øverst på side 1 og i underskriftsdelen nederst på side 2.

Du skal også skrive en definition i punkt 1 af din opfindelse. Skriv hvad opfindelsen kan eller hvilke fordele den har – men uden at skrive tekniske detaljer om hvordan den virker.

Du kan evt. finde inspiration til punkt 1 i disse forslag:

Ny type spartel til malerfaget. Opfindelsen, som på basis af undersøgelser i patentdatabaser, skønnes at være ny og patentérbar, vil blive præsenteret i form af velfungerende demonstrationsmodeller samt en detaljeret skriftlig projektpræsentation, der viser opfindelsens anvendelsesmuligheder og fordele.

eller

New type of burglar proofing of windows. The invention, which according to screenings in patent databases is considered to be novel and patentable, will be presented with a full size demonstration model and a detailed 4-page written presentation showing different versions of the invention.

Du bør kun præsentere en opfindelse for en virksomhed, når du har gjort dit ovennævnte hjemmearbejde! Det er således altødelæggende for firmaers tillid til opfindere, hvis du præsenterer en idé, som måske slet ikke er ny eller, som du slet ikke ved, hvordan skal laves – altså noget, som firmaet vil betragte snarere som et problem, snarere end en genvej til en løsning.

 Hvordan beskytter jeg min ide?
← Tilbage til WIKI-oversigten