Idegrundlag


Vi bruger begrebet idegrundlag i afklaringen af hvad en ide består af.

– Hvilket behov imødekommer ideen?
– Hvilken oplevelse har brugeren af det problem du prøver at løse?
– Er der andre mennesker, der har oplevet det samme?
– Er ideen kun teoretisk?
– Har du testet ideen, evt. ved hjælp af
prototyping eller kundeinterviews?

Disse spørgsmål og lignende bruger vi ofte i vores rådgivning, for undersøge om idégrundlaget er godt nok. Et idegrundlag  er det udsagn en Idé er bygget på og det er essentielt for succesen af din ide, at du, som ide-ejer, finder ud hvor stærk dit idegrundlag er.

Et idegrundlag består som af følgende punkter:

Behov og kundeforståelse
– Er der andre end dig selv har det behov du gerne vil løse?
– Har du forstået hvad det helt præcist er kunden hyre idéen til at løse?

Markedstiming, pris og produktion:
– Er timing god?
– Efterspørger markedet din idé og kan den laves teknisk og til en pris der giver mening for
værdi-kæden?

Forretningsmodel
– Er der nok nyt i din idé til at den kan sælges på
licens?
– Egner idéen sig mere til at starte egen virksomhed?

I bogen Talking to Humans, beskrives på side 14-30 et fint eksempel på hvordan man kan teste sit idegrundlag ved hjælp af kundeinterviews.

 

← Tilbage til WIKI-oversigten

Nyeste i denne kategori