Iværksætter eller licensiering?


Har du en god ide? Og er du i tvivl om hvordan du kommer videre med den?

Så læs her om de forskellige muligheder.

Grundlæggende er der to forskellige spor, du kan vælge mellem. Det ene er at blive iværksætter, hvor du starter egen virksomhed op. Det andet er at få en eksisterende virksomhed til at producere, markedsføre og sælge dit produkt (det vi kalder en licensaftale).

Hvis man går ind på Den Store Danske og læser definitionen af en iværksætter, så lyder definitionen nogenlunde således:

iværksætter, igangsætter, person, som påbegynder egen virksomhed. Betegnelsen henviser ofte til særlige personlige egenskaber, fx risikovillighed, selvstændighedstrang eller opfindsomhed.”

Hvis du går i den retning, er det en god ide at få styr på forretningsmodel og hvordan virksomheden skal finansieres m.v.

Tilsvarende lyder Den Store Danskes definition af en licensaftale således:

“licensaftale, aftale om ret til at udnytte et patent, et varemærke, en ophavsret eller en anden tilsvarende ret. Licensaftaler indgås normalt for en bestemt afgrænset periode og med nærmere angivelse af udnyttelsesrettens omfang.”

Hvis du går i den retning, er det en god ide at undersøge, om du kan få din ide beskyttet, læs evt. om IPR eller patentering.

Det vigtigt at huske, at der ikke findes nogen universel rigtig eller forkert model. Det kommer altid an på ideen, opfinderen og hvad der motiverer dig.

I Opfinderrådgivningen er vi eksperter i at hjælpe med licensaftaler – typisk af fysiske produkter.

Er du i tvivl om, hvad der er rigtigt for dig?

Så anbefaler vi, at du læser opslaget: motivation og kompetencer.

 Motivation og kompetencerSådan kan du tjene penge på ideer
← Tilbage til WIKI-oversigten