Personas


Hvad er en persona? Og hvornår er de relevante?

En persona er et empati redskab som du kan bruge til at håndgribeliggøre dine forestillinger om hvem der i sidste ende skal interagere med din ide. Når man snakker om brugere, kan man hurtig komme til at gøre sig en masse antagelser. Der er nemlig typisk ikke bare en slags bruger, der kan være flere!

At diskutere to forskellige brugertyper på en gang, kan være decideret uproduktivt.

Det er her personaen kommer ind som et nyttigt grænseobjekt. Men OBS!! Gode personaer kræver at du gør dit forarbejde. Det er derfor vi anbefaler at du udarbejder dine personaer på baggrund af fællestræk i observationer/interviews. Jo flere du kan lave jo bedre! (Ellers risikere du at det i højere grad bliver en antagelsesøvelse)

Når du har en solid mængde data så prøv at udarbejd forskellige stereotyper af en brugergruppe, og beskriv både livsstils- og adfærdstendenser.

Istedet for at sige “Jeg tror brugeren vil foretrække..”, så brug de navne du har givet personaerne når du diskutere dem. “Jeg tror at en fyr som Jacob vil foretrække…”. På den måde undgås misforståelse og det bliver tydeligere hvem du i sidste ende forestiller dig kan drage nytte af din ide.

TRYK HER for at downloade opfinderrådgivningens persona skabelon.

Læs evt. brugerrejse, double diamond, antagelser 

 

 

 

 Øvelser og metoder
← Tilbage til WIKI-oversigten