Royalty


En royalty er den betaling, du som idé-haver af en immaterialret modtager fra en virksomhed, der har taget din Idé til sig. Dette foregår oftest på baggrund af en licensaftale.

En royalty udbetales i rater og kan enten være procenter af salget eller et fast beløb per solgt enhed. Der findes branchespecifikke rater, men typisk ligger en royalty på mellem 2-5%.  

 Begreber
← Tilbage til WIKI-oversigten