Tilkendegivelser


Kort fortalt er en tilkendegivelse et citat fra en relevant person, der fremhæver kvaliteterne ved din ide.

”En tilkendegivelse virker i opfindersager lidt som bagepulver i en kagedej”

Citat Rasmus B. Offersen. Opfinderrådgiver siden 1984.

Tilkendegivelser er et meget vigtigt værktøj i kommercialiseringsprocessen. I Opfinderrådgivningen anbefaler vi især tilkendegivelser i præsentationer når du som opfinder skal overbevise en potentiel licenstager om at din ides potentiale. Tilkendegivelser kan variere i kompleksitet fra lange udtalelser med titel og underskrift, til små korte citater. Det vigtigste er, at tilkendegivelserne giver et klart billede af, om der er en markedsinteresse og et behov for din ide. Det er naturligvis også vigtigt at tilkendegivelserne kommer fra en relevant person fra værdikæden

Indhentning af tilkendegivelser:

Kortlæg værdikæden

– Kontakt den person der er mest relevant. Skal din ide fx ende med at blive solgt i Kvicklys cykelafdeling, så find ud af hvem står for indkøb af varer til netop denne kategori, og bed vedkommende om at få lov til at bruge fem minutter af deres tid.  

 Fremlæg idéen og få feedback på idegrundlag, prispunktet, og hør om personen mener der er et marked.

 Spørg om du må citere personen og bruge det som en tilkendegivelse. Det kan være en god Idé at fortælle at det ikke skal offentliggørelse, men kun er til intern brug.

På denne måde kan du som opfinder skaffe en håndfuld tilkendegivelser, der er værdifulde, både til et forhandlingsmøde og for at du kan afklare hvilken forretningsmodel, du vælger at gå videre med.

Tips:

Inden du går ud og indhenter tilkendegivelser, anbefaler vi at du overvejer følgende; vil du have valideret din løsning, eller vil du have valideret problemstillingen?

Der vil altid være for og imod ift. at præsentere sin ide tidligt i markedet. Ideer er skrøbelige i skabelsesprocessen og sommetider bliver gode ideer dræbt for tidligt.

I Opfinderrådgivningen anbefaler vi som tommelfingerregel, at du altid fokusere på at fortælle om hvilken værdi din ide skaber, snarere end hvordan den gør det.

 Øvelser og metoderTop fem til opfinderen
← Tilbage til WIKI-oversigten