Tilkendegivelser


  • WIKI
  • Tilkendegivelser

”En tilkendegivelse virker i opfindersager lidt som bagepulver i en kagedej”

Citat Rasmus B. Offersen. Opfinderrådgiver siden 1984.

Tilkendegivelser er et af værktøjerne i idékommercialiserings-processen. Vi bruger især tilkendegivelser i en præsentation når du som opfinder skal overbevise en potentiel licenstager om at din Idé er den rigtige at gå videre med. Tilkendegivelser kan variere i kompleksitet fra lange udtalelser med titel og underskrift til små korte citater. Det vigtigste er at de giver et klart billede af om der er en markedsinteresse for din idé.

 

Indhentning af tilkendegivelser:

Kortlæg dit aktør-netværk

– Kontakt den person der er mest relevant. Skal din idé fx ende med at blive solgt i Kvicklys cykelafdeling, så find ud af hvem står for indkøb af varer til netop denne kategori og bed vedkommende om at få lov til at bruge fem minutter af deres tid.  

 Fremlæg idéen og få feedback på både idépræmissen, prispunktet og hør om personen vil mene at der er efterspørgsel og dermed et marked med kunder.  

 Spørg om du må citere personen og bruge det som en tilkendegivelse. Det kan være en god idé at fortælle at det ikke skal offentliggørelse, men kun er til intern brug.

På denne måde kan du som opfinder skaffe en håndfuld tilkendegivelser der er værdifulde både til et forhandlingsmøde og for at du kan afklare hvilken forretningsmodel du vælger at gå videre med.

 


Faldgrupper ved tilkendegivelser:

Der vil altid være for og imod ift. at præsentere sin idé tidligt i markedet. idéer er skrøbelige i skabelsesprocessen og sommetider bliver gode idéer dræbt for tidligt. Sørg derfor for at få mere end en mening om din idé. Det kræver derudover en del mod at henvende sig og derfor er det også vigtigt, at du har den rette indstilling og lyst til at turde bruge involvering i din proces.

← Tilbage til WIKI-oversigten