Bæredygtighed i din opfindelse


I dette leksikonopslag vil vi give dig vores bedste tips til, hvordan du kan arbejde med bæredygtighed i din opfindelse.

Når vi hos Opfinderrådgivningen taler om bæredygtighed, taler vi om den tredobbelte bundlinje (Triple bottom line), som består af:

  • Økonomisk bæredygtighed – er forretningen/produktet økonomisk bæredygtigt?
  • Samfundsmæssig bæredygtighed – påvirkes mennesker negativt i produktets livscyklus?
  • Miljømæssig bæredygtighed – er produktets belastning på kloden minimal?

I overlappet mellem de tre bundlinjer, ligger det, der reelt er bæredygtigt:

Figur, der illustrerer de forskellige typer af bæredygtighed i din opfindelse. Tre cirkler med miljø, de sociale og økonomi. Der, hvor de overlapper, er bæredygtigheden fuldkommen.

Ofte bliver der kun snakket om det miljømæssige aspekt, når der snakkes om bæredygtighed. Men de to andre elementer er lige så vigtige for at opnå fuldkommen bæredygtighed.

Sådan kan du komme i gang med at arbejde med bæredygtighed i din opfindelse

For at gøre det nemmere for dig, som opfinder at komme i gang med at arbejde med bæredygtighed, har vi samlet vores tilgang i 4 trin.

  1. Start med at forstå miljøpåvirkningerne af din ide / dit produkt, ved at bruge tilgangen Livscyklusanalyse. (Her kan Delft app’en bruges til at finde de præcise miljøpåvirkninger af de materialer du har valgt til din ide / dit produkt).
  2. Sikre dig, at du har forstået det behov, din ide / dit produkt opfylder hos brugerne – din ide skal ikke kun være bæredygtig, den skal også være relevant. Her kan du f.eks. bruge Design Thinking-metoder som eksempelvis Jobs to Be Done til at afdække dine brugeres behov.
  3. Ideudvikl og Brainstorm på, hvordan du kan forene den mindste miljøbelastning og behovet hos brugerne. Her skal du lave mange forskellige ideer, hvor du både kan justere på udformningen af produktet samt brugsmønsteret.
  4. I takt med at du udvikler din ide, skal du huske at validere dens relevans med markedet. Det kan både være igennem interviews og prototyper.

I det følgende kan du læse mere om, hvilke fordele der kan være i at fokusere på bæredygtighed for hhv. en opfinder og en virksomhed, samt hvordan du som opfinder kan tage de første skridt imod at give din ide en mere bæredygtig profil.

Fordele for en VIRKSOMHED ved at arbejde med bæredygtighed

At fremtidssikre vores planet kan altid betale sig… og derudover kan det også være en god forretning! For virksomheder kan der være flere grunde til at arbejde med bæredygtigheden i deres forretning og produkter.

Konsekvenserne af vores høje forbrug bliver tydeligere og tydeligere i de miljøudfordringer, vi ser i verden – plastik i havene, højere gennemsnitstemperaturer og begyndende ressourceknaphed. Forbrugerne har en øget bevidsthed om betydningen af de valg, de tager, og at der skal handles nu.

Dette har betydet, at der i de senere år er kommet en større efterspørgsel på bæredygtige løsninger fra forbrugerne. Der er derfor en større og større gruppe af forbrugere som navigerer efter bæredygtigheden af produktet/servicen, når de handler, og der kan derfor være mulighed for at fastholde og øge kundegruppen ved at arbejde med bæredygtigheden af ens produkt.

Ligeledes er der en tydelig tendens i indkøbspolitikken hos større koncerner og offentlige institutioner, hvor de stiller et skærpet krav om bæredygtighed fra deres underleverandører. Et eksempel er Århus Kommune, der har en strategi om kun at indkøbe bæredygtigt inventar. For en virksomhed handler det derfor om at udvikle sit produkt til at være så bæredygtigt som muligt, da dette kan sikre samarbejde med vigtige kunder, selvom deres indkøbspolitik skærpes.

Materialevalget til ens produkt kan ligeledes have fremtidige økonomiske konsekvenser for en virksomhed. Materialer som har en høj miljøbelastning og/eller en fremtidig risiko for ressourceknaphed, kan muligvis i fremtiden blive forsøgt reguleret af en øget afgift. Her skal virksomheder sørge for at undgå og/eller substituere miljøbelastende materialer, så de ikke rammes af fremtidige afgifter.

Fordele for en OPFINDER ved at arbejde med bæredygtighed

Som opfinder har du en stor betydning for din ides fremtidige miljøbelastning, f.eks. i udviklingsfasen, hvor du bl.a. bestemmer udformning, materiale og ideens brugsmønster. Du har derfor stor mulighed for at udvikle din ide i en bæredygtig retning.

Med en bæredygtig ide kan du hjælpe virksomhederne med de udfordringer, de har med at øge bæredygtigheden af deres produkter og virksomhed.

Ved at fokusere på bæredygtighed i udviklingen af din ide, kan du derfor både gøre verden til et bedre sted samt øge incitamenterne og argumenterne for, at en virksomhed skal licensere din ide.

Det at arbejde med bæredygtighed

Bæredygtighed spænder bredt, og kan tænkes ind mange forskellige steder ift. en ny ide. Vi arbejder hovedsageligt med bæredygtighed på 2 niveauer af en ide: 1) Bæredygtighed tænkt ind i din forretningsmodel og 2) Bæredygtighed tænkt ind i dit produkt. I det følgende folder vi niveauerne ud.

1) Bæredygtighed tænkt ind i din forretningsmodel:
Når du bestemmer forretningsmodellen for din ide, bestemmer du, hvordan du skal tjene penge på din ide. I forretningsmodellen kan mange tage nogle valg, som kan få stor betydning for ideens fremtidige miljøpåvirkning. F.eks. i stedet for at sælge sine produkter, kan man udleje dem. Dette giver flere fordele: Det antal produkter du sælger, er dermed ikke lig med, hvor mange du skal producere – i stedet tjener du penge, hver gang du lejer produktet ud. Dette kan sænke den samlede miljøpåvirkning enormt, imens du stadig løser kundens behov. Samtidig er det kun dig, der skal vedligeholde produkterne, hvilket gør at det bliver gjort mere effektivt, da du kender produktet bedre end nogen anden. Denne forretningsmodel hedder et Produkt-Service System. Se mere om det her

2) Bæredygtighed tænkt ind i dit produkt:
En af de mest kendte tilgange til at maksimere bæredygtigheden af et produkt, er at udvælge de mest miljøvenlige materialer at producere det i. Her kan der være store forskelle på materialer ift. til deres bæredygtighed, og der kan derfor være store gevinster at hente ved at kigge på miljøberegninger af de enkelte materialer. Et andet vigtigt område er produktets energi- og materialeforbrug i brugsfasen. Brugsfasen af et produkt er ofte meget lang og kan have stor betydning for produktets samlede bæredygtighed, det er dermed vigtigt at udvikle produktet til at have minimalt forbrug af f.eks. elektricitet eller reservedele. Udover materialevalg og forbrug i brugsfasen, kan man også fokusere på at udvikle sit produkt, så det er nemt at skille ad, når det skal bortskaffes og dermed gøre det nemmere at genbruge – denne tilgang er også kendt som Design For Disassembly. Se mere om det her

 Øvelser og metoder
← Tilbage til WIKI-oversigten