Behov


I Opfinderrådgivningen bliver vi ofte spurgt “Hvornår ved man, at man har fået en god ide?” – og det er et rigtigt godt spørgsmål!   

Det er også et spørgsmål, vi i Opfinderrådgivningen ikke synes, det kan lade sig gøre at svare på uden at lede samtalen hen på værdi, Problemforståelse og behov.    

Og netop sidstnævnte element, ‘behov’, er et godt og vigtigt udtryk for, om du har forstået, hvordan din ide kan gøre verden til et lidt bedre sted – for det er det en god ide skal kunne.

Behov defineres i den danske ordbog som “det at trænge til eller have nødvendig brug for, behøve noget; trang (til noget, som ikke godt kan undværes); fornødenhed”.

Det er netop dette ‘at behøve noget’ eller ‘have trang til noget’, som er interessant at ramme, når man som opfinder skal sikre sin opfindelses Værdi. For at sikre at man ‘rammer rigtigt’, er det en god ide at indsamle konkrete tilkendegivelser, lave en prototype(r) og komme ud og snakke med nogle mennesker – det kan kun gå for langsomt(!).

Så for at vende tilbage til det indledende spørgsmål, så ved du, at din ide er god, når du kort og præcist kan forklare, hvad behovet er, og hvordan du med din ide kan indfri det. For det er her din opfindelse bliver værdifuld.

Hvis du vil vide mere om, hvordan man kan kortlægge behov så, læs med her: Jobs To be Done.

 Nyttige begreber
← Tilbage til WIKI-oversigten