Desk research


Inden du begiver dig ud og snakker med nogle mennesker, så kan det være en god ide at se, om du kan snyde lidt hjemmefra.

Desk research kaldes også ‘sekundær vidensindsamling’. Det gør det fordi man ikke selv aktivt er ude og blive klogere på et emne, da man i stedet bruger eksisterende kilder som bøger, internet, fotos m.v. til at opnå viden.  

Det er vigtigt, at du ikke kun laver desk research, men at du også kommer ud og snakker med nogle mennesker. Det findes der flere metoder til, og vi kan anbefale, at du kigger på følgende opslag: etnogratisk feltarbejde og interviewteknik.

Læs også oplæggene om søgning og problemforståelse.

 

 Øvelser og metoder
← Tilbage til WIKI-oversigten