Etnografisk feltarbejde


Hvad er etnografisk feltarbejde?  

Etnografi er studiet af verdens folkeslag og kulturer.  

Feltarbejde fokuserer på indsamling af data.  

Etnografisk feltarbejde handler om at forstå og indsamle data omkring kultur og kontekst i de øjeblikke, hvor det hele foregår. Formålet med tilgangen er at stille skarpt på de øjeblikke og situationer, som er relevant for din ide

Hvor/hvornår er de ‘øjeblikke, hvor det hele foregår’? Det kommer an på ideen! Et godt sted at starte er med at lave en kortlægning af aktører, der har relevans for din ide. Er der nogle situationer som er særligt relevante? Hvis du eksempelvis arbejder med skraldesortering på en genbrugsplads… jamen, så skynd dig ud af bygningen og hen til en genbrugsplads! 

Når du laver feltarbejde, kan det være en god ide at medbring en feltdagbog. Noter stikord, skitser, citater, udklip, observationer, undren, aha-oplevelser, konflikter m.v.  

Det kan også være en god ide at tænker over, hvordan du vil observere, inden du er i felten. Vil du være passiv? Eller vil du have en aktiv rolle? Vil du interviewe nogen? Hvad vil du spørge dem om? Hvorfor? Derudover kan du gøre brug af desk research til at indsamle viden. Det kan være en rigtig god metode til at forstå konteksten. Det kan også hjælpe dig til at finde ud af, hvordan du skal gribe dit feltarbejde an.  

Hvis du gerne vil interview nogen, kan du bruge vores interview guide 

Københavns Universitet har også lavet en fremragende gennemgang af feltarbejde, som du kan læse om her.

Hvis du godt kunne tænke dig at vide lidt mere om relevante aktører for din ide, så læs opslaget værdikæde 

 Nyttige begreber
← Tilbage til WIKI-oversigten