Mindset Trainers

Mindset Trainers er Opfinderrådgivningens undervisningstilbud i ideudvikling, opfinderi og entreprenørskab på tværs af skole- og uddannelsessystemet.

Gennem 6 strategiske partnerskaber med Designskolen Kolding, DTU Ballerup, SIMAC, Science Innovation Hub, Cph Business og Fonden for Entreprenørskab sætter vi fokus på entreprenørskab på de videregående uddannelser og udvikler i den sammenhæng en række nye initiativer og uddannelsesindsatser.

Mindset Trainers startede som et pilotprojekt i 2011 og i de efterfølgende underviste vi mere end 2500 elever, studerende og deres undervisere i ideudvikling med udgangspunkt i vores praksisnære erfaringer fra Opfinderrådgivningen. I 2013 blev projektet en integreret del af Opfinderrådgivningens formål og vi har fortsat udviklingen af vores uddannelses- og træningstilbud til studerende fra hele landet.

Vores mission er klar, tydelig og vigtig: Vi ønsker at uddanne og træne fremtidens værdiskabere.