Alle mennesker kan få gode ideer

Gode ideer, der skaber værdi, kan opstå mange steder og har et vigtigt fællestræk: Ideer opstår altid i ét menneske, i en borger.

I Opfinderrådgivningen har vi siden 1972, fortroligt, uafhængigt og gratis, hjulpet borgere i Danmark videre med deres ideer. Vi har talt med hundredetusinder af borgere, kigget på mere end 40.000 ideer og hjulpet mere end 600 af disse fra tidlig ide, til opfindelse og slutteligt til innovation.

Vores erfaringer viser, at alle borgere har evnen til at tænke kreativt, tænke nyt, til at forslå løsninger der udfordrer det eksisterende eller løser nye problemer. Alle borgere har et potentiale for at bringe værdi – uanset hvad de beskæftiger sig med eller interesserer sig for.

Opfinderrådgivningen er det centrale omdrejningspunkt for borgerideer fra hele Danmark. Vi brænder for de gode ideer, men endnu vigtigere: Vi brænder for mennesket bag ideen. Derfor er vores rådgivning og hjælp fokuseret på at udvikle dine evner til ideudvikling, for derigennem at forbedre din ide. Jo bedre din idé udvikler sig, desto større chance er der for at den kan skabe værdi.

I den ånd, uddanner og træner vi, sideløbende med vores rådgivning, mere end 2000 studerende hvert år i ideudvikling, idevalidering og idekommercialisering.

At få nye ideer, se efter forbedringer og muligheder for værdiskabelse, er en livsstil og vi håber at inspirere, motivere og medvirke til at gøre dette til en folkedisciplin.

Vi står klar til at hjælpe dig videre med din ide.