Prototypeværkstedet på Teknologisk Institut

Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut har sit eget prototypeværksted. Det er tilgængeligt to dage om ugen for alle, som er i et rådgivningsforløb i Opfinderrådgivningen.

For at få adgang til prototypeværkstedet skal du aftale en værkstedstid med din opfinderrådgiver. Hvis du endnu ikke har sådan en, så send din ide ind via vores ideformular.

Hvad er en prototype?
Prototyper har til formål at demonstrere principperne i opfindelser samt afprøve den værdi, der skabes for brugeren og kunden. I en moderne forståelse kan prototyper have mange forskellige detaljegrader og indbefatter principmodeller, funktionsmodeller, demonstrationsmodeller og skuemodeller (læs mere i vores wiki-opslag om prototyper). Det er oftest en fordel for processen, at prototyper kan fremstilles simpelt og hurtigt, så fordele og ulemper kan afprøves, og så produktet kan ændres og tilpasses undervejs.

Det forventer vi af dig, inden du kommer i værkstedet

  • At du har overvejet formålet med din prototype
  • At du er klar på at modtage feedback på din prototype og ide
  • At du er forberedt på, at din ide kan forandre sig undervejs
  • At du, hvis du har en tegning af prototypen eller en specifik genstand, du gerne vil inkorporere i din opfindelse, medbringer det til værkstedet

Det sker der, når du kommer til værkstedet
I prototypeværkstedet på Teknologisk Institut har du som opfinder adgang til 3D-print, laserskæring, folieskæring, CNC-fræsning og meget mere. Her er åbent for alle, der er i kontakt med Opfinderrådgivningen og vores værksted er gratis at bruge – du betaler kun for brug af materialer.

Når du kommer i værkstedet, møder du typisk Therese, der både kan hjælpe med maskinerne og med at skubbe til dit mindset.

Prototypeværkstedet ligger på Teknologisk Institut, Gregersensvej 1F, 2630 Taastrup. Se oversigten over vores maskinpark i prototypeværkstedet.

Når du bruger værkstedet

  • Vi forventer, at du arbejder selvstændigt med din prototype med sparring fra personale
  • Værkstedet afleveres i samme stand som ved modtagelse
  • Arbejdet i værkstedet er på eget ansvar
  • Du betaler for de materialer, du bruger

Prototypeværkstedets historie
Kimen til det digitale værksted, vi har i dag, blev sået for mange år siden. Op gennem 70’erne opbyggede Teknologisk Institut et avanceret prototypeværksted i tilknytning til Opfinderrådgivningen. Værkstedet bidrog til at bygge prototyper af de bedste opfindelser, der kom gennem Opfinderrådgivningen og rådede over højt specialiseret grej til modelfremstilling.

I 2004/5 indkøbtes den første high-end 3D printer til værkstedet og i de efterfølgende år fortsatte den digitale udvikling. I 2009 blev Opfinderrådgivningens prototypeværksted, gennem en donation fra Otto Bruuns Fond, helt digitalt. Traditionelle drejebænke og lignende blev erstattet af CNC-fræser, laserskærer, 3D-printere og andre digitale fremstillingsteknologier.

Missionen fra de tidlige 70’ere er dog uændret. Vores værksted er sat i verden for at bidrage til ideudvikling og idevalidering af danske borger-ideer og medvirke til, at de bedste ideer kommercialiseres. Prototypeværkstedet bygger således på mere end 40 års erfaring med at arbejde med idevalidering og kommercialisering af borger-ideer.