Behandling af personoplysninger

1.1 Dataansvarlig

Teknologisk Institut er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din tilmelding til arrangementer.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit arrangement hos Teknologisk Institut, er du velkommen til at rette henvendelse til gdpr@teknologisk.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål er at forestå arrangementet.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Når du indsender din ide via formularen, modtager du umiddelbart efter et svar, som er det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til følgende modtagere:

  • Zendesk.com, der udbyder databasen bag Opfind.nu formularen.

4.1 Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares almindeligvis i op til fem år fra din deltagelse i arrangementet.

5.1 Rettigheder

Du har ret til, at anmode om indsigt i, berigtigelse af personoplysninger om dig selv. Du har også ret til, at anmode om sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger om dig selv. Endelig har du ret til, at anmode om at gøre indsigelse mod behandling og anmode om retten til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet involverer overordnet, at du i visse tilfælde kan få overført oplysninger, som du har afgivet til Teknologisk Institut til en anden dataansvarlig.

Hvorvidt retten til at gøre en rettighed gældende kan imødekommes, vil afhænge af den konkrete situation.

5.2 Forpligtelser

Meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for, at vi kan rådgive dig bedst muligt om din ide eller opfindelse.

6. Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk