Gode ideer fra danske borgere, som bringes til virkelighed, har en kæmpe betydning for Danmark. I Opfinderrådgivningen hjælper vi hvert år tusindvis af iderige danskere med at undersøge deres gode ideer med det formål, at ideerne bliver til opfindelser, produkter og services, som skaber værdi for samfundet. Vi har mere end 40 års erfaring i at hjælpe danske borgerideer til verden. Og den erfaring deler vi gavmildt ud af og støtter dig i dit arbejde med at udvikle din idé, så den vokser sig stærkere. Vores rådgivning er fortrolig, uafhængig og gratis og er støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

I Opfinderrådgivningen er vi eksperter i at licensere opfindelser til eksisterende virksomheder. Hvis og når din ide er moden til det, hjælper vi dig med at skabe kontakt til interesserede virksomheder og hjælper dig professionelt med at forhandle et samarbejde på plads.

Har du en god ide og behov for rådgivning til at komme videre med den? Så send en beskrivelse til os og lad os sammen undersøge dens potentiale.

MØD OPFINDERRÅDGIVERNE

Rune Rex

Opfinderrådgiver og faglig leder

Therese Lauridsen

Studentermedhjælper i Fablab TI

Anette Høgh Sonnichsen

Relations- og kommunikationskonsulent

GODE IDEER, DER SKABER VÆRDI, KAN OPSTÅ MANGE STEDER

Et vigtigt fællestræk er at de altid opstår i ét menneske, i en borger!
Læs vores mission

CASES

Studiekammerater skaber enkel klimatilpasningsløsning

Efter at have mærket konsekvenserne af det store skybrud i juli 2011 på egen kælder opfandt Cathrine og kollegaen Poul Erik en enkel og billig løsning på oversvømmelse i kælderen i forbindelse med skybrud.

Skuespiller fjerner hverdagsirritation med skraber til vask

Skuespilleren Nikolaj Kopernikus var så irriteret over madaffald i køkkenvasken, at han ikke kunne lade være med opfinde et redskab, der kunne gøre rengøring af vasken lidt nemmere.

Anders’ stol giver værdigheden et løft i ældreplejen

Anders Lykkegaard er en problemknuser. Hans opfindelse, løftestolen Raizer, hjælper i dag sundhedspersonale med at få ældre og syge borgere, der er faldet, rejst op.

Opfindelsen, der var nødt til at blive opfundet

Poul-Ernst så et behov for en ny type inddækningsmateriale til skorstene og vinduer i taglægning. Behovet opstod på grund af ny miljølovgivning.

MINDSET TRAINERS

Hvert år træner og uddanner Opfinderrådgivningen mere end 2000 studerende og undervisere, med fokus på hvordan man skaber relevante værdiskabende ideer, der gør en forskel. Vi kalder det Mindset Trainers, fordi det rette mindset er altafgørende, for at skabe de bedste ideer.

Fablab TI er Opfinderrådgivningens digitale prototypeværksted. Erfaring har vist os, at de bedste idéer kommer til verden gennem eksperimenter og praktisk afprøvning i virkeligheden. Når idéer gøres håndgribelige, bliver de nemmere at forstå og kommunikere.

Fablab TI handler netop om, sammen med vores rådgivning, at skabe en eksperimenterende ramme, hvor du kan arbejde med dine idéer fra den tidlige idéfase og hele vejen ud til markedet. For os er prototyping en proces, hvor vi bygger simple prototyper som fortløbende bygges om og forandres i takt med, at vi undersøger vores idéer.

Se hvordan du kan bruge os

ÅRETS INDKOMNE OPFINDELSER

Opfinderrådgivningen har i år modtaget 157 ideer og opfindelser.
Send os din her

Opfinderrådgivningen har i 2020 modtaget i alt 157 ideer og opfindelser.

Region Nordjylland: 10
10 indsendte ideer og opfindelser fra Region Nordjylland.

Fordelt i kategorierne
3
2
0
1
1
0
2
1
Aldersfordeling blandt opfinderne
1 er 10-25 år
3 er 26-40 år
4 er 41-60 år
1 er 61-80 år
0 er 81-100 år
Region Midtjylland: 29
29 indsendte ideer og opfindelser fra Region Midtjylland.

Fordelt i kategorierne
2
12
4
2
2
1
3
2
Aldersfordeling blandt opfinderne
3 er 10-25 år
11 er 26-40 år
12 er 41-60 år
2 er 61-80 år
0 er 81-100 år
Region Syddanmark: 35
35 indsendte ideer og opfindelser fra Region Syddanmark.

Fordelt i kategorierne
6
13
5
6
3
1
0
1
Aldersfordeling blandt opfinderne
4 er 10-25 år
14 er 26-40 år
9 er 41-60 år
4 er 61-80 år
0 er 81-100 år
Region Sjælland: 37
37 indsendte ideer og opfindelser fra Region Sjælland.

Fordelt i kategorierne
2
15
2
2
6
1
4
2
Aldersfordeling blandt opfinderne
5 er 10-25 år
9 er 26-40 år
14 er 41-60 år
5 er 61-80 år
0 er 81-100 år
Region Hovedstaden: 46
46 indsendte ideer og opfindelser fra Region Hovedstaden.

Fordelt i kategorierne
6
10
4
6
3
3
9
2
Aldersfordeling blandt opfinderne
5 er 10-25 år
15 er 26-40 år
15 er 41-60 år
3 er 61-80 år
1 er 81-100 år
REGION NORDJYLLAND: 10
REGION MIDTJYLLAND: 29
REGION SYDDANMARK: 35
REGION SJÆLLAND: 37
REGION HOVEDSTADEN: 46