• Alle mennesker kan få gode ideer!

    Velkommen til Opfinderrådgivningen hvor vi hjælper dig videre med din.
1
/
3
/

Opfinderrådgivningen hjælper hvert år tusindvis af iderige danskere med at undersøge og modne deres gode ideer, med det formål, at ideerne bliver til opfindelser, produkter og services, som skaber værdi for samfundet.

Vi hjælper dig med at udvælge hvilke relevante værktøjer der sikrer dig bedst mulig og mest effektiv fremdrift i dit projekt.

Opfinderrådgivningen er særligt eksperter i licensering til eksisterende virksomheder. En model der ofte egner sig godt til private opfindelser.

Har du en god ide og behov for rådgivning til at komme videre med den? Så send en beskrivelse til os og lad os sammen undersøge dens potentiale.

Vores rådgivning er fortrolig, uafhængig og gratis.

SEND OS DIN IDÉ

Start her

MØD OPFINDERRÅDGIVERNE

Line Gram Frøkjær

Opfinderrådgiver og Fablab manager

Rune Rex

Opfinderrådgiver

Kathrine Hagen

Studentermedhjælper i Fablab TI

Kasper Birkeholm Munk

Leder af Opfinderrådgivningen

Martin Kunzendorf

Journalist og storyteller

Anette Høgh Sonnichsen

Konsulent og opfinderrådgiver

GODE IDEER, DER SKABER VÆRDI, KAN OPSTÅ MANGE STEDER

Et vigtigt fællestræk er at de altid opstår i ét menneske, i en borger!
Læs vores mission

Hver år træner og uddanner Opfinderrådgivningen mere end 2000 studerende og undervisere, med fokus på hvordan man skaber relevante værdiskabende ideer, der gør en forskel. Vi kalder det Mindset Trainers, fordi det rette mindset er altafgørende, for at skabe de bedste ideer.

MINDSET TRAINERS

Læs mere

Fablab TI er Opfinderrådgivningens digitale prototypeværksted. Erfaring har vist os, at de bedste ideer kommer til verden gennem eksperimenter og praktisk afprøvning i virkeligheden. Når ideer gøres håndgribelige, bliver de nemmere at forstå og kommunikere.

Fablab TI handler netop om, sammen med vores rådgivning, at skabe en eksperimenterende ramme, hvor du kan arbejde med dine ideer fra den tidlige idefase og hele vejen ud til markedet.

For os er prototyping en proces hvor vi bygger simple prototyper som fortløbende bygges om og forandres i takt med at vi undersøger vores ideer.

Se hvordan du kan bruge os