Patent


Et patent er en måde at rettighedssikre en teknisk løsning på et tilsvarende teknisk problem.  

I Danmark er det patent og varemærkestyrelsen som kan udstede et patent.

For at kunne få patent skal opfindelsen kunne leve op til tre betingelser: 

  1. Den skal være ny
  2. Den skal adskille sig væsentligt fra hvad der er kendt i forvejen (nyhedsværdi)
  3. Den skal være industriel anvendelig.  

Overordnet set kan to ting patenteres hhv. Genstande (produkter & apparater) og handlinger (fremgangsmåde & anvendelse) 

Nyhedsværdi tager udgangspunkt i det som er kendt før ansøgningens indleveringsdag. Det kan du også læse lidt mere om her. 

Væsentlig adskillelse handler om opfindelseshøjde. Denne betingelse er i bund og grund en subjektiv vurdering.  

Den sidste betingeslse, industriel anvendelighed handler om at opfindelsen skal have mindst én praktisk anvendelsesmulighed og være reproducerbar. Dette krav handler udelukkende om teknik. Med andre ord spiller faktorer som økonomi eller kvalitet ikke nogen rolle her. 

Det er vigtigt at notere sig at et patent kun dækker i de lande hvor man har fået udstedt patentet. Med andre ord beskytter et patent udstedt i Kina ikke mod at lancere produkter i Danmark.  

Når først et patent er aktivt skal der betales et årsgebyr hvert år. Hvis gebyret ikke betales, frafalder det juridiske krav.  

Det er omkostningstungt og svært for en privatperson at opnå en effektiv beskyttelse. Det er derfor vi i Opfinderrådgivningen altid er påpasselige med at anbefale patentering som det første man som opfinder bør gøre. 

Læs evt søgning, patentering, licencsaftale

 

 

 BegreberSkal du beskytte din ide?
← Tilbage til WIKI-oversigten