Mindset


Når vi taler om mindset, taler vi i høj grad om den indstilling, man går til projektet med – en tankemåde, en tilgang. Det er den drivkraft, der skal føre dig og din ide fremad. Derfor er dit mindset en afgørende faktor for succes. Der er mange karakteristika, der beskriver et produktivt mindset.
Eksempler kan være åbenhed, vedholdenhed, ihærdighed, vovemod, villighed til at eksperimentere, at turde at fejle.

Hvis du eksempelvis er på vej ud i felten for at validere din ide, er det vigtigt, at du går til denne del af projektet med en åbenhed over for de input, som din videnindsamling måtte give dig, så du kan bruge den viden konstruktivt i projektet. Man kan let se sig blind på én vej at gå og således ikke opdage alle de alternative ruter, som måtte opstå – ruter som måske viser sig at være bedre veje end den, man havde planlagt, og som kun bliver synlige, når man mentalt åbner op for input. Derfor er det vigtigt at turde fejle.

”I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work”
Thomas Edison, opfinder af glødepæren

Et produktivt mindset er også at tro på sig selv. Tro på, at du er kreativ, og at du faktisk kan gøre en forskel. Vi kalder det kreativ selvtillid.
Kreativitet er, som vi ser det, ikke en magisk egenskab, tildelt ved fødslen. Det er en evne, vi alle besidder og som vokser, når vi øver os i det.  

Det kan være en fordel aktivt at vælge, hvilket mindset man bruger, på forskellige tidspunkter. Det handler ikke bare om at tage ja-hatten på, det handler om at kunne være åben, når dét kræves, og omvendt kritisk, når dét er nødvendigt.

Her skelnes ofte mellem begreberne divergens og konvergens.

Divergens er den åbne tilgang, som genererer bredspektrede resultater – hvis ideen eksempelvis stadig er på teoretisk niveau, eller du er ved at undersøge hele den værdikæde, din ide skal optræde i, så gå til projektet med nysgerrighed og åbenhed og tænk bredt.

Omvendt, hvis du har tilegnet dig en bred viden, eller genereret en masse alternative løsninger, så gå aktivt ind i en ”udvælgelsesfase” – med andre ord, et konvergent mindset – og bring den viden, du har tilegnet dig i spil.

Se også double diamond, der er en procesmodel, hvor du aktivt kan benytte dit mindset i både divergente og konvergente faser.

 Hvilken opfindertype er du?
← Tilbage til WIKI-oversigten