Værdikæde


Når du skal validere din ide, er det vigtigt ikke kun at gøre det ud fra dit eget perspektiv. Du skal forstå hele den kontekst, din ide skal virke i – og du skal have et overblik over alle de aktører, som din ide kommer til at påvirke og således et overblik over hele den omkringliggende værdikæde.

Eksempel

Du har fundet på et nyt design af mælkekartonen, som er meget mere miljøvenlig end den traditionelle, fordi den kan genbruges. Er det her kun vigtigt, at selve forbrugerens behov tilgodeses? Selvfølgelig ikke. Hvilke krav stiller det nye design fx til mejeriet, når de skal hælde mælken i emballagen? Kan opfyldningen klares med deres eksisterende udstyr? Passer den nye karton i de velkendte, standardiserede mælkekasser, eller skal de ligeledes re-designes? Og hvad med kartonens liv efter brug – hvordan indsamles, rengøres og genopfyldes den?

En aktør i værdikæden er derfor ikke nødvendigvis et menneske, men kan lige så vel være et led af produktionen, en bestemt teknologi eller et specifikt lovgivningsområde. Også aktører uden for den tænkte målgruppe, som din ide direkte eller indirekte får indflydelse på, bør undersøges. Er kunden eksempelvis den samme som slutbrugeren? Hvis mælkekartonen henvender sig til industrikøkkener, vil kunden sandsynligvis være køkkenchefen og slutbrugeren restaurantgæsten. Hvad gør det ved ideen?

Til at starte med kan du begynde at skitsere, hvordan du tror, dette Netværk ser ud, men for at validere denne kortlægning og disse antagelser, er det nødvendigt at komme ud af bygningen og snakke med personer fra de forskellige dele af værdikæden. Disse kan i mange tilfælde også være med til at udpege, hvilke personer/aktører du ikke selv havde tænkt på. Det er vigtigt at komme omkring alle beslutningstagere omkring din ide – altså aktører, hvis mening eller beslutning er altafgørende for, om din ide bliver en succes. Eksempler kan være:

  •         Brugere
  •         Indkøbere
  •         Forhandlere
  •         Produktionsled
  •         Regler og lovgivning
  •         Politik
  •         m.fl.

Se også tilkendgivelser.

 Nyttige begreber
← Tilbage til WIKI-oversigten