Brainstorming


Der findes mange måder at brainstorme på. Noget af det vigtigste er, at du som opfinder finder ud af, hvornår og hvordan du er mest kreativ og dermed i bedst form til at brainstorme. Nogle mennesker kan bedst lide at have meget konkrete begrænsninger, f.eks. et bestemt tidsrum, en bestemt opgave eller et bestemt sted. I dette tilfælde fungerer deres kreativitet bedst, og det er her, de kan  flest og bedst ideer. Andre foretrækker et løsere setup uden tidsstyring, og hvor man i bund og grund ikke har de store ambitioner om, hvad der skal komme ud af det. Begge dele er helt ok, pointen er, at du finder ud af, hvornår du brainstormer bedst.  

Der er stadig flere parametre, der vil have indflydelse på din brainstorm:  

  • Hvem er du sammen? Er der tillid imellem jer? Kender I hinanden godt? 
  • Har du andre ting, du tænker på og ikke kan få ud af hovedet?
  • Er du i godt humør eller har du lige fået en parkeringsbøde?  

Vores generelle råd til brainstorming er:

  1. Italesæt om der brainstormes åbent, hvor alt er tilladt og ideer ikke skydes ned, eller om der brainstormes mere lukkende, hvor realistiske overvejelser skal tages med i betragtning med det samme
  2. Vær positiv
  3. Gør det visuelt. Enten med ord og bobler rundt om for at illustrere sammenhænge, eller med tegninger, der viser hvad I tænker
  4. Lyt til, hvad de andre siger i rummet. Tænk over det, og byg videre herpå.

Hvis du brainstormer bedst alene, behøver du ikke alle ovenstående råd. Vi vil dog stadig anbefale dig at skrive de ting ned, du tænker på – om ikke andet for at huske dem ”dagen derpå” og så du senere kan dokumentere processen og måske finde skjulte skatte frem.  

 

 

 Øvelser og metoder
← Tilbage til WIKI-oversigten