Double diamond


Dobbeltdiamanten er en procesmodel, der stammer fra det britiske Design Council og er en overskuelig måde at strukturere sit kreative arbejde på.

Der findes meget online information om denne model, og af danske ressourcer kan vi fremhæve innovationsbloggen på KU, der har et glimrende og verificeret opslag om emnet.

Kort fortalt handler modellen om to temaer: Problemdiamanten og løsningsdiamanten.
Disse er yderligere delt op i en åben og lukket tilgang. Disse tilgange (eller mindsets) betegnes som hhv. divergent og konvergent.

Det divergente mindset er kendetegnet ved at stille spørgsmål, som ”hvorfor det”, ”hvordan gør andre brancher det?” og bruge talemåder som ”ja, og(…)”, ”hvad ellers(..)” og ”fortæl mere om det”.  Den divergente tilgang er opsøgende og proaktiv og forsøger at undersøge og afdække så meget information som overhovedet muligt.

I det konvergente mindset tages der stilling til realiteterne, og der gøres brug af sætninger, der f.eks. starter med ”nej, fordi(…)” og andre af samme type. Det er her indsigterne fra den divergente mindset overføres og konceptualiseres som en tragt, og det er her, der skal sorteres fra og besluttes, hvilken vej du vil gå.

Selvom modellen kører over et linært forløb, så deles den op i fire faser:

  1. Discover
  2. Define
  3. Develop
  4. Deliver

 

Vi har lavet et eksempel der viser diamanten i brug:

1. Discover

Du har identificeret problemfeltet madspild, som du brænder for at gøre noget ved. I Discover-fasen finder du ud af alt, hvad du kan om emnet. Både ved at komme ud og tale med rigtige mennesker og ved at undersøge problemet via internettet og andre kilder.
Din research kunne fx bestå i at gå i supermarkedet, tale med nogen, der arbejder der, undersøge hvordan lovgivningen er på området, finde ud af hvilke andre initiativer der findes, lave kvalitative interviews, og finde ud af hvad ” the job to be done” er for forbrugerne – det vil sige: hvilke funktionelle, emotionelle og sociale dimensioner er der i problemet.
Er der helt andre brancher, du kan få inspiration fra? hvad med flyindustrien – måske er de særlig gode til at håndtere netop madspild?

 

 

2. Define

I Define-fasen udtages de vigtigste indsigter fra Discover-fasen, og du finder ud af præcist hvilket problem, du gerne vil løse indenfor området madspild. Du har fundet ud af, at der især er et stort spild i mellemtrinet på skolerne.
Det skyldes at forældre og børn ser meget forskelligt på, hvad en god madpakke er.
De voksne mener, at der er behov for en varieret og sund kost, mens de unge hellere vil have pizza, da det udstråler en større social kapital og smager bedre.
Du definerer derfor dit specifikke problemfelt til: Hvordan kan vi løse problemet med madspild i mellemtrinet så både forældre og unge er tilfredse?

 

 

3. Develop

I Develop-fasen udvikles ideer, baseret på viden fra fase 1 og det specifikke spørgsmål fra fase 2.
Det handler her om at få så stor bredde på sine ideer som muligt. Ideer, der løser problemet, kunne være: En intelligent madkasse, der ved hvad brugeren vil have, en oplysningskampagne til lærere/elever om madspild, og om hvordan de kan optimere deres hverdag, en app der ved hjælp af spilmekanismer giver dig lyst til at løse problemet eller et forbud om madspild på skolen med ideer til håndhævelse.

 

 

4. Deliver

I den sidste fase, Deliver-fasen, færdiggøres, testes og afleveres ideen til dem, der skal føre den ud i livet. I eksemplet kunne vi her vælge den intelligente madkasse og forfine konceptet således, at det nu er et adfærdsændrende device, der både har en app og en service tilknyttet.

 

 

Vi mener, at der er en forskel på at følge modellen i undervisningssammenhæng for at træne idémusklerne og at blive god til at bruge divergent og konvergent tænkning, og på hvordan vi møder processen i virkeligheden. Tit er opfindere og iværksættere ikke i starten af modellen, men midtvejs eller et sted helt i sidste del af løsningsdiamanten.

Det vigtigste er at lære processen at kende, så kan man altid senere hoppe frem og tilbage i modellen.

I et større perspektiv ser vi dobbeltdiamant-modellen som en af mange iterationer og eksperimenter, der kan gøre dig klogere på dig selv og din ide.

Hvis du vil vide mere om designprocesser, så læs følgende opslag om Design Thinking, prototyper, håndgribelighed, interviewteknik.

 Øvelser og metoder
← Tilbage til WIKI-oversigten