Fortrolighedsaftale


 

Vil du gerne præsentere en ide for en virksomhed, men er du samtidig nervøs for at afsløre den, er en fortrolighedsaftale (NDA) det rette redskab at bruge.

NDA står for Non-Disclosure Agreement, og er den engelske terminologi for en fortrolighedsaftale.

Hent vores fortrolighedsaftale i enten DANSK UDGAVE eller ENGELSK UDGAVE og se i øvrigt også vores holdning til fortrolighedsaftaler generelt.

Hvis du som opfinder har gjort dit ”hjemmearbejde” og har undersøgt, at din opfindelse er ny, bygget en model af den eller via en beregning bevist at den virker, er de fleste virksomheder som regel parate til at underskrive en fortrolighedsaftale, før du afslører din ide for dem.

Det er ofte bedst at sende fortrolighedsaftalen til underskrift hos firmaet FØR mødet i stedet for at indlede et møde med at lægge en fortrolighedsaftale / NDA på bordet. Mange virksomheder er ikke vant til at underskrive fortrolighedsaftaler/NDA og vil derfor gerne have tid til i ro og mag at gennemlæse aftalen, før den underskrives – nogle firmaer sender endda aftalen til gennemsyn hos deres advokat.

Før du sender fortrolighedsaftalen/NDA skal du naturligvis udfylde den med både dit eget og firmaets navn og adresse. Vær omhyggelig og vær sikker på, at du skriver firmaets navn helt korrekt – både øverst på side 1 og i underskriftsdelen nederst.

Du skal også skrive en definition i punkt 1 af din opfindelse. Skriv, hvad opfindelsen kan, eller hvilke fordele den har – men uden at skrive tekniske detaljer om, hvordan den virker.

Du kan evt. finde inspiration til punkt 1 i disse forslag:

Ny type spartel til malerfaget. Opfindelsen, som på basis af undersøgelser i patentdatabaser, skønnes at være ny og patentérbar, vil blive præsenteret i form af velfungerende demonstrationsmodeller samt en detaljeret skriftlig projektpræsentation, der viser opfindelsens anvendelsesmuligheder og fordele.

eller

New type of burglar proofing of windows. The invention, which according to screenings in patent databases is considered to be novel and patentable, will be presented with a full size demonstration model and a detailed 4-page written presentation showing different versions of the invention.

Du bør kun præsentere en opfindelse for en virksomhed, når du har gjort det ovennævnte hjemmearbejde! Det er således altødelæggende for firmaers tillid til opfindere, hvis du præsenterer en ide, som måske slet ikke er ny, eller som du slet ikke ved hvordan skal laves – altså noget firmaet ville betragte mere som et problem end en genvej til en løsning.

 Hvordan beskytter jeg min ide?Top ti til opfinderen
← Tilbage til WIKI-oversigten