Jobs Diagram


 

Jobs diagram” er en metode, vi selv har udviklet – og selv benytter flittigt – til at kortlægge, hvilke forskellige ”jobs” kunderne har. Metoden bruges sammen med kundeinterview, og teorien bag stammer fra især Clayton Christensen og hans bog “Competing Against Luck”. 

Essensen af teorien er, at jo bedre du forstår dine kunders jobs – altså det job eller den opgave de prøver at løse og derfor vælger netop din løsning – jo bedre kan du tilpasse din ide eller produkt, så den rammer plet i markedet. Dette værktøj kan bruges til at få et godt overblik over dine kunders jobs, hvilke af dem du kender til, og hvilke områder der kræver yderligere viden.   

Sådan gør du

 Jobs diagrammet er inddelt i tre akserhhv. en funktionel, emotionel og social akse.  For at afdække hvilke jobs der ligger hvor, kan du lave følgende undersøgelse:  

  1. Download skabelonen, eller tegn de tre akser på et stykke papir.  
  2. Tal med nogle potentielle kunder om, hvilke jobs de oplever i forbindelse med din ide (se mere under kundeinterview). Spørgsmål som ”hvor hurtigt kan du…?”, ”hvor meget vejer?” og lignende vil lede til den funktionelle jobafklaringAndre spørgsmål som ”hvem er du sammen med, når du?” eller lignende vil lede til den sociale jobafklaring. De emotionelle jobs skal du som regel arbejde lidt mere med at få afklaret. Her kan du f.eks. benytte spørgsmålet: ”hvad tænker du om produktet?” og spørge ind til svarene for at afdække de emotionelle jobs.  
  3. Noter, mens du spørger, om det er funktionelle, emotionelle eller sociale jobs, kunden udtrykker. 
  4. Sørg for, at diagrammet udfyldes på alle tre akser. De sociale og emotionelle behov er sommetider sværere at få frem, men mindst lige så vigtige, idet det som oftest er her, købsbeslutningen virkelig tages. 

Sig endelig til, hvis du vil have hjælp til at udfylde dit “Jobs diagram” – det er ikke helt nemt, men kan med tiden blive et vigtigt arbejdsredskab til at udvikle dine ideer.

 Øvelser og metoder
← Tilbage til WIKI-oversigten