Morfologiskema


Morfologiskema

 

Hvad?

”Morfologiskema” er en designmetode, der kan hjælpe dig med at generere ideer og løsninger. Selvom navnet ”morfologiskema” er svært at sige, er designmetoden lige til at gå til, og i dette leksikon-opslag hjælper vi dig trin for trin.

Metoden bruges til at generere ideer, så hvis man følger Double Diamond, bruges metoden i 3. fase, Develop.

Hvorfor?

Selvom man som designer eller opfinder kan have et klart billede af, hvordan ens ide skal udformes eller ens problem skal løses, er det naturligt at vælge den første løsning, man finder på, hvorfor man kan risikere at overse andre løsninger. Denne metode består i at skille sin ide ad i mindre og mere overskuelige stykker, og derefter sætte den sammen igen på nye måder, så man er sikker på, man ikke overser en mulig løsning.

Hvordan?

Metoden kan både udføres alene eller som en team-øvelse. Man skal være forberedt på, at den løsning, man har gået og tænkt på, kan blive overhalet af en bedre løsning, og så er det vigtigt ikke at holde fast i den. Man kan gøre det med papir og blyant eller på et whiteboard. Hvis I f.eks. er flere mennesker om det, er det en stor fordel at bruge et whiteboard.

Nu vil vi gennemgå designmetoden trin for trin – du kan følge med i billedet øverst for at se, hvordan skemaet udfyldes.

 1. Opskriv din ide, dens hovedfunktion, eller problemet der skal løses.
  Eksempel: En billig håndstøvsuger
 2. Spørg dig selv, hvilke funktioner der skal til, for at din ide virker, din hovedfunktion er opfyldt eller dit problem løst. Dette vil skille din ide ad, så den bliver til en liste af funktioner. Det kan være en fordel at zoome ind på en del af din ide, så skemaet ikke bliver stort og uoverskueligt.
  Eksempel: En billig håndstøvsuger:

  • Suge snavs
  • Være mobil/have et håndtag
  • Holde på snavs
  • Materialevalg
 3. Lav en tabel som den, der ses på billedet øverst. I den første kolonne lister du funktionerne fra trin 2.
 4. Nu skal tabellen udfyldes med mulige delløsninger, altså dele af løsningen, der opfylder funktionerne. Her kan man med fordel lave lidt research på, hvad der findes af udviklet teknologi, man kan bruge i sin løsning, eller bruge Brainstorm til at finde på nye delløsninger. De små tegninger i eksemplet er ikke nødvendige, men kan hjælpe med at sikre, at alle er enige, hvis man laver øvelsen i et team. OBS: det er ikke en fordel at lave sit skema så stort som muligt, så udvælg de bedste delløsninger og sæt i skemaet.
 5. Nu kan man begynde at kombinere delløsninger, der passer godt sammen. Man kan gøre det på forskellige måder: vælge løsninger der passer godt sammen æstetisk, en løsning til forskellige prisklasser, en løsning til forskellige målgrupper osv. Man kan gøre det ved at tegne en farvet prik, sætte et klistermærke, tegne streger eller lignende. I eksemplet i artiklen har vi skabt Personas og udviklet løsninger målrettet dem.
 6. Til slut har man en håndfuld løsningsforslag til sit problem. Herfra kan man tegne eller prototype sine ideer og teste, hvad der fungerer bedst.

God fornøjelse med Morfologiskemaet!

 Øvelser og metoder
← Tilbage til WIKI-oversigten