Patent


Et patent er en måde at rettighedssikre en teknisk løsning på et tilsvarende teknisk problem.  

I Danmark er det Patent- og Varemærkestyrelsen, som kan udstede et patent.

For at kunne få patent skal opfindelsen leve op til tre betingelser: 

 1. Den skal være ny
 2. Den skal adskille sig væsentligt fra, hvad der er kendt i forvejen (nyhedsværdi)
 3. Den skal være industrielt anvendelig.  

Overordnet set kan to ting patenteres – hhv. genstande (produkter og apparater) og handlinger (fremgangsmåde og anvendelse) 

Nyhedsværdi tager udgangspunkt i det, som er kendt før ansøgningens indleveringsdag. Det kan du også læse mere om her. 

Væsentlig adskillelse handler om opfindelseshøjde. Denne betingelse er i bund og grund en subjektiv vurdering.  

Den sidste betingelse, industriel anvendelighed, handler om, at opfindelsen skal have mindst én praktisk anvendelsesmulighed og være reproducerbar. Dette krav handler udelukkende om teknik. Med andre ord spiller faktorer som økonomi eller kvalitet ikke nogen rolle her. 

Det er vigtigt at notere sig, at et patent kun dækker i de lande, hvor man har fået udstedt patentet. Med andre ord beskytter et patent udstedt i Kina ikke mod at lancere produkter i Danmark.  

Når først et patent er aktivt, skal der betales et årsgebyr hvert år. Hvis gebyret ikke betales, frafalder det juridiske krav.  

Det er omkostningstungt og svært for en privatperson at opnå en effektiv beskyttelse. Det er derfor vi i Opfinderrådgivningen altid er påpasselige med at anbefale patentering som det første, man som opfinder bør gøre.

Indleveringsprocessen

 1. Dansk patentansøgning indleveres
 2. Inden denne dato skal man vælge:
  A. Nationalt patent (ex. Sverige og Tyskland)
  B. PCT ansøgning. Koster 60.000 kr. og giver yderligere frist i 18 mdr. til ansøgning i 145 lande
  C. Beholde det danske patent
 3. Offentliggørelse af patent
 4. Nationale patenter indledes i udvalgte lande. 145 mulige (Meget dyrt)

Læs evt søgning, patentering, licencsaftale.

 

 

← Tilbage til WIKI-oversigten

Nyeste i denne kategori