Søgning i patentlitteraturen som inspirationskilde


Vidste du, at det faktisk er et af patentsystemets hovedformål at inspirere os alle til at få ideer til forbedring af de patenterede opfindelser?

Når du udtager et patent, får du eneretten til det, du har patenteret – til gengæld skal du levere en beskrivelse af din opfindelse. Beskrivelsen er blandt andet til for, at de der læser den skal inspireres til at finde frem til ideer, løsninger og kombinationer, som de ikke selv kunne være kommet frem til.

Men uanset om du søger inspiration i patentdatabaser eller via Google har vi 3 tips, der kan hjælpe dig til at forøge din mulighed for at blive inspireret til forbedringer af din ide:

  1. Søg efter det problem, du gerne vil løse – ikke den løsning du har i tankerne. Hvis du kun søger efter den type løsning, du selv arbejder ud fra, låser du dig selv unødigt og opdager ikke de mange andre måder at gribe problemet an på.
  2. Start bredt – og indsnævr din Søgning efterhånden, som du bliver klogere. Læg mærke til de ord, der bliver brugt i forbindelse med dit problem og brug dem til at søge videre på. Husk også at søge på synonymer til de ord, du har afprøvet, hvis ikke du får noget brugbart resultat. Kender du ikke betegnelsen for en ting, så prøv at søge efter det, den gør, i stedet for det, den hedder. Begynder du med ’beholder til vand’ vil du måske få hits som ’spand’, ’badekar’, ’karaffel’ m.m. Vælg det ord, der passer bedst og søg videre med det.
  3. Søg på engelsk! Det giver langt flere søgeresultater og dermed inspirationskilder. Er du ikke så stærk i det engelske kan Google Translate være en rigtig god hjælp her.

Vil du vide mere om søgeteknik, kan du med fordel læse vores opslag om søgning generelt.

Ikon: Freepik
 Øvelser og metoder
← Tilbage til WIKI-oversigten