Værdi


I Opfind.nu taler vi gerne og længe om, at opfindelser, services og andre løsninger på problemer skal blive til reel værdi. Faktisk mener vi, at alt, hvad vi foretager os, skal medføre en eller anden form for værdiskabelse for nogen eller noget.

Når man snakker om innovation, startups og ideer, sker der ofte det, at der sættes lighedstegn mellem værdi og finansiel værdi.

Værdi kan være meget andet end økonomi. Nogle ideer skaber eksempelvis kulturel og samfundsmæssig værdi, mens andre skaber eksempelvis miljø- og sundhedsmæssig værdi.

Når vi kigger på og rådgiver borgere om deres gode ideer og deres potentiale for at skabe værdi, betragter vi derfor begrebet langt bredere.
Vores erfaring siger os, at når en ide skal nyttiggøres eller kommercialiseres, så er det et væsentligt skridt på vejen at finde ud af, for hvem og på hvilken måde ideen gør en forskel.

Eller sagt på en anden måde: Hvilken forskel gør ideen, for hvem og hvor? Vores erfaring viser også, at de ideer, som kun meget kortvarigt skaber værdi eller måske endda er baserede på at skabe et kunstigt købsbehov, kan være svære at føre ud i i virkeligheden. Derfor vil du altid opleve, at vi insisterende spørger meget ind til dine ideers reelle værdi, og til hvor meget du har arbejdet med at forstå de mennesker, eller det segment, din ide adresserer.

For det er ikke nok egenhændigt at beslutte sig for, hvilken værdi din ide skaber. Det bliver du nødt til at afstemme med virkeligheden, og derfor er det aldeles afgørende, at man får sin ide valideret.

Læs mere i vores afsnit om ideskabelse og validering.

 Nyttige begreber
← Tilbage til WIKI-oversigten