– Socialrådgivere SKAL kunne arbejde med innovation

Det siger adjunkt og socialrådgiver Michelle Skovgaard, der står bag et undervisningsmodul i social entreprenørskab på University College Sjælland.

– Har du en nøgle, så vi kan komme ind, spørger Charlotte Lange mig forgæves, kort efter jeg har fundet det bookede lokale på professionshøjskolen Absalon, hvor jeg har sat hende og fire andre socialrådgiverstuderende stævne.

Alle fem har netop været til eksamen i Socialt entreprenørskab, innovation og frivillighed – eller blot modul 11D – et valgfrit modul, der dukker op på socialrådgiverstudiets fagpalette, få fag inden den afsluttende bacheloropgave skal skrives.

Mens vi en smule apatiske står og glor på dørens elektroniske lås, der afvisende lyser rødt, fortæller Charlotte mig, at de i hendes projektgruppe scorede et 12-tal til eksamen. Og inden en behjertet indehaver af den rigtige magnetiske dims får os låst ind, er vi allerede langt inde i ambitionerne om at få ført opgavens projektidé, et hotel for prostituerede, ud i den virkelige verden.

Socialrådgiverstuderende Charlotte Lange havde aldrig forestillet sig at innovation og entreprenørship var relevante emner for hende. Men efter at have gennemført modul 11D, har en ny verden af muligheder åbnet sig for hende.

Da Charlotte Langes medstuderende langsomt triller ind til os, glemmer jeg alt om at vi sidder i et bemærkelsesværdigt underdimensioneret og lysfattigt lokale, for hver eneste person omkring mig lyser af selvtillid og talelysten er enorm.
– Jeg synes gaveboden er åben. Og man kan skabe sin egen vej, siger Tom Skinnerlykke, der studiemæssigt er et halvt år foran Charlotte Lange og blot mangler at skrive sin bacheloropgave, for at kunne kalde sig færdiguddannet socialrådgiver. Og dermed kraftigt nærmer sig en virkelighed ude på arbejdsmarkedet.

– Der er ikke nogen der siger, at man behøver at sidde på en forvaltning. Så har man en god ide, så søg nogen satspuljemidler eller fonde og stabl noget på benene, siger han og tilføjer:
– Måske har du pludselig skabt noget, hvor du har involveret en masse mennesker, og som er noget andet end at sidde på kommunen og vinge af.

– Jeg tænker at der er masser af muligheder, understreger Tom Skinnerlykke.

Socialrådgivere skal være i stand til at flytte sig konstant

Det er initiativtager til og underviser på modul 11D, adjunkt Michelle Skovgaard, ikke overraskende enig i.

"– I dag har mange socialrådgivere en tendens til at makke ret, siger hun. Men at være i stand til at spørge sig selv og hinanden HVORFOR vi gør som vi gør, er væsentligt."

- Michelle Skovgaard, adjunkt og underviser på socialrådgiveruddannelsen

Hun har igennem sin egen karriere som socialrådgiver konsekvent arbejdet med social innovation og entreprenørskab.

– Vi skal som socialrådgivere kunne arbejde med social innovation, fordi der hele tiden opstår nye problematikker og udfordringer, forklarer hun.

– Det gælder ikke mindst i takt med at den politiske påvirkning ændrer sig, uddyber hun.

– New Public Management fylder meget, men socialrådgivere skal ikke tage sig af det administrative, men af de sociale problemer, siger adjunkten, der forudser at den særlige bacheloruddannelse i offentlig administration vil ændre arbejdet, fra i højere grad at tage sig af det administrative, til at koncentrere sig om at løse sociale problemer.

– I dag har mange socialrådgivere en tendens til at makke ret, siger hun. Men at være i stand til at spørge sig selv og hinanden HVORFOR vi gør som vi gør, er væsentligt.

Alligevel var det de færreste socialrådgiverstuderende, der selv havde valgt at deltage i forårets modul 11D. De måtte tage til takke med det, da de sideløbende valgmoduler var fyldte.

– Alle de andre valgfag er kendt stof for de studerende, og det her er mindre trygt, forklarer adjunkten.

Ændret mindset på få uger

Blandt de studerende som måtte ”nøjes” var Charlotte Lange.

– Personligt var det mine egne lave tanker om mig selv, der fik mig til at tænke, at det her var fuldstændig unødvendigt for mig, fortæller hun.

– Men det har rykket mig helt vildt fagligt, siger hun med et beslutsomt blik. Og det var ikke så meget 12-tallet, men snarere begrundelserne, der fulgte med under eksaminationen.

– De har sat sig tydelige spor i selvtilliden, og man gik ud med en følelse af ”fuck, det her kunne vi godt finde ud af,” fortæller hun.

Alle har medansvar for at præge samfundet positivt

Det er anden gang jeg møder holdet. Første gang var dagen hvor modulet blev skudt i gang. Her blev de studerende introduceret til de grundlæggende innovationsværktøjer af Niclas Skov Lindbæk og Rune Rex fra Opfind.nu / Mindset Trainers.

– Helt overordnet er mit mål, at de studerende genfinder deres kreative selvtillid og derigennnem få en proaktiv og entreprenøriel tilgang til at arbejde med ideer, forklarer Rune Rex.

– Vores mål i Mindset Trainers er at give de studerende de rette redskaber til at turde forandre verden, fortæller han.

Rune Rex fra Opfind.nu/Mindset Trainers.

– Jeg synes vi alle har et medansvar for at præge samfundet positivt og ikke kun deltage i det, siger Rune Rex, og tilføjer at det måske særligt gælder for faglige grupper som socialrådgivere.

For at realisere den ambition er man nødt til at få et mindset, hvor man tror på, at man kan forandre verden.

– Tror man ikke på at man kan forandre verden, kan man i hvert fald IKKE, siger han.

Det er svært at måle et ændret mindset og derfor er det afgørende at give de studerende nogle værktøjer, der er meget praksisnære og håndgribelige.

Derigennem erfarer de at man ret let og hurtigt kan komme langt med en ide.
Og at niveauet for ideen hurtig bliver hurtigt højt.

Konkret undervises der i workshops, hvor redskaber som design thinking principper og double diamond metoden giver de studerende en direkte genvej til at kunne teste og validere koncepter.

Efterfølgende bidrager Mindset Trainers med en vejledningsdag, der ved hjælp af en række traditionelle coaching-greb udfordrer de studerende på koncepter og ideudvikling.

– Vejledningen er meget ansvarspådragende og tvinger de studerende til at tage maksimalt ansvar for både deres personlige og deres ides udvikling, fortælller Rune Rex.

Social innovation burde være obligatorisk

Lone Ebdrup deltog også i 12-talsgruppen og kommer ud af projektet med samme nye tro på evnen til at gøre en forskel, som sine medstuderende.

– Jeg synes der burde være meget mere af det, siger hun. – Vi er jo ved at vinke farvel til vores velfærdsstat på en eller anden måde. Så det bliver bare enormt vigtigt at vi tager fat i de her innovative tiltag og sørger for at de kommer mere på banen.
– Jeg synes nærmest faget burde være obligatorisk, siger hun.

"– Vi har lært at tage ejerskab på en ide og føre den ud i livet. Og man har pludselig styr på det."

- Lone Ebdrup, socialrådgiverstuderende

Det er karakteristisk for de bedste entreprenørskabsstuderende, at de møder op med stor tro på at deres ide skal testes, undersøges og realiseres, siger Michelle Skovgaard.

– Vi ser at de studerende, som kommer med et stort drive og villighed til forandring, ofte er de der når længst, fortæller adjunkten, der på tredje år kører modulet.

I det lille mørke mødelokale på Absalon glider snakken efterhånden over i den altoverskyggende bacheloropgave, der afslutter socialrådgivernes uddannelse og Lone Ebdrup kigger lidt søgende på mig og siger så:

– Jeg troede aldrig jeg skulle sige det, men jeg går faktisk og småglæder mig lidt til at skrive den afsluttende opgave, fordi man bare kan dykke ned i det man synes er spændende og man kan bare gøre det.

– Vi har lært at tage ejerskab på en ide og føre den ud i livet. Og man har pludselig styr på det.

– Pludselig er man som studerende den. der har noget at sige.

Og når man så tænker på hvor meget vi har nået at lave på så relativt kort tid, tænker man jo ”hold kæft noget stort, man kan komme til at lave…”

Ved at arbejde med hurtige fysiske prototyper, har de studerende lynhurtigt kunne kommunikere deres ideer overfor hinanden og for andre. En tilgang som er meget anderledes end studiets øvrige moduler.

MERE INSPIRATION

Habi®Cave – designet til stilhed

I en verden fyldt med støj og forstyrrelser har det danske firma HabiWe skabt en løsning: HabiCave – en hule til stilhed og ro.

Opfindelse sikrer, at kullene er klar til grillen i rekordtid

Lieuwe op’t Land har sørget for nye kul på grillen med sin opfindelse ”grillboosteren”, som sikrer en hurtigere grilloplevelse.

Trillebøren, der er stabil at køre med

Den pensionerede apoteker Lars fik behov for en trillebør, der var lettere at manøvrere med – og besluttede sig for selv at opfinde en.

Kloakmesters opfindelse nedbringer radonniveauet i din bolig

Skipper Møllebæks baggrund som kloakmester gav ham et godt grundlag for at opfinde et produkt, der kan udskille en del af den radon, der findes i mange boliger.

Hundeskål forhindrer beskidte hængeører og mad på gulvet

På en køretur henover Fyn får Helle ideen til innovativ hundeskål, der forhindrer lange hundeører i maden og madrester på gulvet. Det bliver starten på et samarbejde med virksomheden KRUUSE.

Eddie vinker farvel til kiler og puder ved vinduesmontering med WinMax

Eddie Jürgensen har hovedet fuld af ideer, og en af dem er WinMax, der gør livet lettere for håndværkere og gør det selv-folk, der skal montere vinduer og døre ved at gøre placering og justering af emnet markant nemmere.

En brudt licensaftale førte til videreudvikling og relancering af spilsucces

Thomas fik ideen til brætspillet Partners på en regnvejrsfyldt sommerhustur, men da licenstageren af spillet gik konkurs, måtte han se sig om efter et nyt hjem til det succesfulde spil.

Lars’ landejendom på Bornholm gav ham ideen til innovativ fugeske

Et renoveringsprojekt gav elektrikeren Lars en ide, der gør det lettere at lægge mørtelfuge omkring døre og vinduer.

Tagdækkeren slår to fluer med et smæk med kanalstaffen

Et karriereskifte satte de kreative tanker i gang hos den udlærte tagdækker Kenneth, som opfandt en smartere og mere æstetisk løsning på udluftning af tagrum ved tagpap-tage.

Værktøj i lommestørrelse gør det nemmere at skære i gipsplader

Anders fik med hjælp fra en ven og et familiemedlem sat skub i sin gode ide om at lave et stykke værktøj, der kunne lette arbejdet for håndværkere, der arbejder med gipsplader.

Opfindelse doserer foder til sultne og legesyge heste

Sanne opfandt en foderautomat til sin hest, der skulle komme sig efter en operation for tarmslyng. Foderautomaten doserer foderet i de rette mængder og holder hesten beskæftiget samtidig.

Tømrer opfandt løsning til sortering af byggeaffald på 2. sal.

Hvad gør man når det både er bøvlet og tidskrævende at sortere sit byggeaffald på arbejdspladsen? Toke, som er tømrer, opfandt et robust og mobilt affaldssorteringsstativ.

Forældrepar brugte Corona-krisen til at opfinde nyt spiseredskab til småbørn

Trine og Ahmed havde 3 børn hjemme under corona-nedlukningen i foråret 2020, og deres yngste datters omgang med mad inspirerede dem til at opfinde et spiseredskab til små børn ved overgangen til fast føde.

Matematiklærer opfinder fodgynge til urolige børn

Peter Dubgaard ville hjælpe en urolig elev i sin klasse, men endte med at opfinde en fodgynge, der blev til gavn for masser af skolebørn i landet – både de passive og de hyperaktive.

Studiekammerater skaber enkel klimatilpasningsløsning

Efter at have mærket konsekvenserne af det store skybrud i juli 2011 på egen kælder opfandt Cathrine og kollegaen Poul Erik en enkel og billig løsning på oversvømmelse i kælderen i forbindelse med skybrud.

Ny type krankrog letter hverdagen for lastvognschauffører

Ny type krankrog sikrer en enkel og betjeningsfri genvej til på- og afmontering af en lastvogns pallegaffel.

Marianne skabte unikt produkt, baseret på egen ekspertise

Skaberen af hundeaktiveringsmåtten BUSTER ActivityMat brugte egne oplevelser og erfaringer, til at opfinde et produkt, som hundeejere verden over har glæde af.

Håndboldspilleren Trine opfandt den taske, hun havde brug for

Trine var træt af at slæbe sin harpiks-klistrede håndbold med sig rundt i en plasticpose. Derfor opfandt hun en taske til formålet.

Jimmys opfindelse forlænger levetiden på din dieselbils motor

Svære, tekniske problemstillinger med biler udgør både Jimmys erhverv og store passion – og det førte til en løsning på et problem, som alle mekanikere har bakset med fra tid til anden.

Skuespiller fjerner hverdagsirritation med skraber til vask

Skuespilleren Nikolaj Kopernikus var så irriteret over madaffald i køkkenvasken, at han ikke kunne lade være med opfinde et redskab, der kunne gøre rengøring af vasken lidt nemmere.

Anders’ stol giver værdigheden et løft i ældreplejen

Anders Lykkegaard er en problemknuser. Hans opfindelse, løftestolen Raizer, hjælper i dag sundhedspersonale med at få ældre og syge borgere, der er faldet, rejst op.

Opfindelsen, der var nødt til at blive opfundet

Poul-Ernst så et behov for en ny type inddækningsmateriale til skorstene og vinduer i taglægning. Behovet opstod på grund af ny miljølovgivning.

Kays tørrestativ fik liv gennem licensering

Kay Herting var træt af at hans tørrestativ ofte blæste omkuld hjemme i haven i Nordsjælland. Han opfandt derfor et væghængt tørrestativ, der løste problemet med den drilske vind.

Nem plombering med ny type forseglingsetiket

Darios Zafari ejer en netbutik og havde, ligesom mange af sine branchefæller, problemer med at fastslå, hvorvidt en returneret vare havde været åbnet eller ej. Det problem satte han sig for at løse.

Den kunstige hjerteklap

Henning Rud Andersens opfindelse, en kunstig hjerteklap, skulle igennem en lang rejse ad snørklede veje for at blive den globale kommercielle succes, den er i dag.

Foderterningen Buster Cube

Tidligere hundetræner i Politiet opfandt en foderterning, der kan få menneskets bedste ven i bedre form, både mentalt og fysisk.

En opfindelse søger en køber

Anders Brehm Pedersen opfandt det redskab, han selv havde brug for, da han arbejdede som anlægsgartner.

VVS-tekniker sparer vand, tid og penge med fjernvarmeventil

For fem år siden trådte Kenneth Wilken ind i opfinderrådgivningen, med sig bragte han en ny type ventil der kan lukke fjernvarmen lokalt.

Brætspillet KLASK giver opfinder mulighed for at forfølge sin drøm

Tømreren Mikkel Bertelsen er opfinder af det prisvindende brætspil KLASK. Opfinderrådgivningen hjalp ham med at få spillet på markedet.

Private opfindelser styrker KRUUSEs produktlinje

– Vi kunne ikke introducere nær så mange innovative produkter, hvis vi selv skulle udvikle dem alle, siger 2 af de produktansvarlige hos landets største leverandør af veterinærartikler.

Velfærdsteknologisk virksomhed satser på borgernes gode ideer

 Vi kan ikke sidde her på vores kontorer og finde på hvad der er behov for, selvom vores ingeniører er nok så dygtige, siger de hos Liftup.

På rutsjebanetur i eget mindset

13 deltagere på KEA og Opfind.nu’s Mindset Accelerator fik i november helt nye perspektiver på hvordan iværksætterdrømmene realiseres.

– Socialrådgivere SKAL kunne arbejde med innovation

Det siger adjunkt og socialrådgiver Michelle Skovgaard, der står bag et undervisningsmodul i social entreprenørskab på University College Sjælland.

Mødet med virkeligheden ændrede alt

Det er fuldstændigt altafgørende at stille det rigtige spørgsmål til et problem, når man vil blive klogere på den virkelighed, ens ide spiller ind i. Det ved duoen bag Skybrudsventilen alt om.

Er crowdfunding genvejen til succes?

Vi var med til paneldebat i DTU Skylab, hvor 6 succesfulde crowdfundede virksomheder, samt en repræsentant fra en af verdens største crowdfunding platforme, Kickstarter, var repræsenterede. Er det så let som det lyder?

Danske opfindere skaber milliardomsætning

Virksomheder landet over har stor glæde af danskernes opfindsomhed. Danske opfindere har gennem de seneste ti år samlet bidraget til milliardomsætning i dansk erhvervsliv. Det viser en ny måling af effekterne af Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut.

Peng Cheng har gjort mobilen til et afstresningsværktøj

Den kinesiske software-ingeniør Peng Cheng kom til Danmark i 2001 for at studere, har arbejdet i ti år hos Nokia i København og står bag ideen til appen PAUSE, der er et mobilt meditationsværktøj.