Danske opfindere skaber milliardomsætning


Virksomheder landet over har stor glæde af danskernes opfindsomhed. Danske opfindere har gennem de seneste ti år samlet bidraget til milliardomsætning i dansk erhvervsliv. Det viser en ny måling af effekterne af Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut.

Den mobile løftestol Raizer gør det nemt for plejepersonale at løfte faldne personer op med og er et rigtig godt eksempel på at det betaler sig at etablere samarbejder mellem virksomheder og borgere med gode ideer. Raizer er opfundet af ingeniør Anders Lykkegaard, der selv har en fortid i i plejesektoren og virksomheden Liftup, der har specialiseret sig i velfærdsteknologi.

For at skabe et overblik over Opfinderrådgivningens arbejde og give et pejlemærke for værdien og effekterne af vores indsats har vi i 2007, 2010 og nu i 2017 indhentet data fra de involverede parter (opfindere og licenstagende virksomheder) som indikator for rådgivningens bidrag til den samfundsmæssige vækst og jobskabelse. Nedenfor beskrives omfang, datagrundlag og konklusioner fra Opfinderrådgivningens effektmåling for den 10-årige periode 2007-2016.

OMFANG OG DATAGRUNDLAG – SÅDAN HAR VI GJORT

Den aktuelle måling er baseret på samtlige 281 licensaftaler, som Opfinderrådgivningen har medvirket til i perioden fra 1993 til 2016. Herfra har vi fra de omsætningsmæssigt største licensaftaler udvalgt 20 og målt deres akkumulerede effekter i perioden.

Vi har bedt de 20 licenstagende virksomheder estimere de direkte effekter af den licensaftale, de har indgået: Det vil sige virksomhedens direkte indkomst på salg af produkter, der er baseret på opfindelsen.

På alle 20 udvalgte aftaler har vi bedt virksomheder og opfindere om nedenstående data:

* Samlede omsætningstal globalt

* Estimerede direkte jobskabelseseffekter

* Samlede licensbetalinger, som virksomheder har afholdt til opfindere

I visse tilfælde er omsætning estimeret ud fra indrapporterede licensindtægter, og tilsvarende er licensindtægter i visse tilfælde estimeret ud fra indrapporterede omsætningstal. Dette lader sig gøre, fordi Opfinderrådgivningen er bekendt med de kontraktlige vilkår mellem opfindere og licenstagende virksomheder i de udvalgte licensaftaler.

Data er indsamlet direkte fra de medvirkende parter og omhandler kun den værdiskabelse der er skabt i dette specifikke trin i værdikæden.

Afledte samfundsmæssige effekter af licensaftalerne i form af skatter, moms etc. er ikke medregnet i effektmålingen, såvel som virksomheders investeringer, produktudvikling, forskning og innovation ej heller er medregnet.

Afledte effekter i værdikæden (eksempelvis effekter på underleverandører, salgsled mm.) er ikke medregnet.
RESULTATER & KONKLUSIONER AF MÅLINGEN

Estimerede talI DKK
Samlet omsætning på de 20 opfindelser, globalt33,45 milliarder
Heraf omsætning i Danmark340 millioner
Samlede licensindtægter til opfinderne132 millioner

 

Ved foregående effektmåling (2000-2009) var de estimerede jobeffekter over en 10-årig periode at der var skabt 1000 fuldtidsarbejdspladser i forbindelse med en samlet omsætning på 2.76 milliarder DKK. Et forsigtigt bud på jobskabelseseffekterne i nærværende periode 2007-16 er således, at den skabte omsætning på 33 mia. som minimum har skabt 1000 fuldtidsstillinger i perioden.*Data om direkte jobskabelseseffekter har desværre været ufuldstændige hvorfor disse er udeladt. Mange af de licenstagende virksomheder har haft svært ved at estimere de direkte effekter/udeladt at indrapportere.

Konklusioner:

  • Kommercialisering af ideer gennem licenssalg til eksisterende virksomheder er en attraktiv og værdiskabende forretningsmodel.
  • Effektmålingen viser, at der er god grund til at fokusere på, hvordan flere ideer og opfindelser fra helt almindelige danskerne kan blive gjort til virkelighed.
  • Rådgivning af høj kvalitet til danske borgere kan tilbydes på en yderst omkostningseffektiv måde i et initiativ som Opfinderrådgivningen.

Kommercialisering af ideer gennem licenssalg til eksisterende virksomheder er en attraktiv og værdiskabende forretningsmodel som med fordel kan promoveres.

Ved systematisk at modne ideer og opfindelser med henblik på licenssalg eksponeres virksomheder for potentielle forretningsideer, som de ikke selv ville have været i stand til at komme på. På den måde tilføres innovation til virksomheder og medvirker til ny vækst. Samarbejde med en eksisterende virksomhed er ikke kun den rigtige model for de opfindere og iværksættere for hvem det er en for stor opgave at starte eget firma eller fremskaffe tidlig finansiering, men kan være en lønsom forretningsmodel, der også giver ræson som førstevalg når ideer skal føres til markedet.

  • En forudsætning for at kunne kommercialisere mange ideer og opfindelser er at have adgang til højt specialiserede kompetencer, produktionsviden, salgskanaler, netværk og logistik på internationalt plan. Ved at sælge ideer på licens til eksisterende virksomheder er det muligt at opnå denne adgang.
  • I visse brancher og for visse produkttyper betyder brand-kendskab og historik meget for tilliden og sikkerheden ved køb af produkter og ydelser. Noget, som nystartede virksomheder typisk har svært ved at honorere. Her kan licenssalg medføre, at ideen/opfindelsen føres til markedet af en kendt og anerkendt aktør.
  • For ideer med kortere produktlivscyklus kan virksomhedsopstart være en for langsom og sårbar forretningsmodel, der kun er kortvarigt bæredygtig og grundet eksempelvis store investeringsbehov. Ved licensering til en eksisterende virksomhed kan ideen blive del af en større produktportefølje og en mere spredt indtjeningsstrøm, der gør ideen bæredygtig.

Eksempler på de 20 opfindelser: 

Raizer – velfærdsteknologi
Mobil batteridrevet løftestol, der gør det nemt for plejepersonale at løfte faldne personer op med.
Raizer blev i 2022 solgt til det britisk ejede selskab DHG.

Buster Activity Mat – udstyr til dyr
Aktivitetslegetøj til hunde, der blandt andet har gået sin sejrsgang på det amerikanske marked.
https://kruuse.com/da-dk/produkter/k%c3%a6ledyrsartikler/leg-og-tr%c3%a6ning/tr%c3%a6ning-og-adf%c3%a6rd/buster-activitymat-starts%c3%a6t-m-3-aktiviteter?RaptorRecommendation=274337

SORT-IT
Fleksibel affaldssorteringssystem til private.
http://www.valbeing.dk/

KLASK – brætspil
Underholdende brætspil især til barer og cafeer. Licenseret til den finske spilproducent Competo.
https://klaskyourway.com/
Se flere af Opfinderrådgivningens historier i vores inspirationssektion.

Del historien

Har du en god idé?

Udfyld formularen og lad os hjælpe dig videre.

Kontakt Opfinderrådgivningen

Opfinderrådgivningen
Bæredygtig Idéudvikling
Teknologisk Institut
Gregersensvej 1F
2650 Taastrup

Vores rådgivningstelefon er åben hverdage mellem 9 og 15

Telefon +45 72 20 27 50

MERE INSPIRATION

Habi®Cave – designet til stilhed

I en verden fyldt med støj og forstyrrelser har det danske firma HabiWe skabt en løsning: HabiCave – en hule til stilhed og ro.

Opfindelse sikrer, at kullene er klar til grillen i rekordtid

Lieuwe op’t Land har sørget for nye kul på grillen med sin opfindelse ”grillboosteren”, som sikrer en hurtigere grilloplevelse.

Trillebøren, der er stabil at køre med

Den pensionerede apoteker Lars fik behov for en trillebør, der var lettere at manøvrere med – og besluttede sig for selv at opfinde en.

Kloakmesters opfindelse nedbringer radonniveauet i din bolig

Skipper Møllebæks baggrund som kloakmester gav ham et godt grundlag for at opfinde et produkt, der kan udskille en del af den radon, der findes i mange boliger.

Hundeskål forhindrer beskidte hængeører og mad på gulvet

På en køretur henover Fyn får Helle ideen til innovativ hundeskål, der forhindrer lange hundeører i maden og madrester på gulvet. Det bliver starten på et samarbejde med virksomheden KRUUSE.

Eddie vinker farvel til kiler og puder ved vinduesmontering med WinMax

Eddie Jürgensen har hovedet fuld af ideer, og en af dem er WinMax, der gør livet lettere for håndværkere og gør det selv-folk, der skal montere vinduer og døre ved at gøre placering og justering af emnet markant nemmere.

En brudt licensaftale førte til videreudvikling og relancering af spilsucces

Thomas fik ideen til brætspillet Partners på en regnvejrsfyldt sommerhustur, men da licenstageren af spillet gik konkurs, måtte han se sig om efter et nyt hjem til det succesfulde spil.

Lars’ landejendom på Bornholm gav ham ideen til innovativ fugeske

Et renoveringsprojekt gav elektrikeren Lars en ide, der gør det lettere at lægge mørtelfuge omkring døre og vinduer.

Tagdækkeren slår to fluer med et smæk med kanalstaffen

Et karriereskifte satte de kreative tanker i gang hos den udlærte tagdækker Kenneth, som opfandt en smartere og mere æstetisk løsning på udluftning af tagrum ved tagpap-tage.

Værktøj i lommestørrelse gør det nemmere at skære i gipsplader

Anders fik med hjælp fra en ven og et familiemedlem sat skub i sin gode ide om at lave et stykke værktøj, der kunne lette arbejdet for håndværkere, der arbejder med gipsplader.

Opfindelse doserer foder til sultne og legesyge heste

Sanne opfandt en foderautomat til sin hest, der skulle komme sig efter en operation for tarmslyng. Foderautomaten doserer foderet i de rette mængder og holder hesten beskæftiget samtidig.

Tømrer opfandt løsning til sortering af byggeaffald på 2. sal.

Hvad gør man når det både er bøvlet og tidskrævende at sortere sit byggeaffald på arbejdspladsen? Toke, som er tømrer, opfandt et robust og mobilt affaldssorteringsstativ.

Forældrepar brugte Corona-krisen til at opfinde nyt spiseredskab til småbørn

Trine og Ahmed havde 3 børn hjemme under corona-nedlukningen i foråret 2020, og deres yngste datters omgang med mad inspirerede dem til at opfinde et spiseredskab til små børn ved overgangen til fast føde.

Matematiklærer opfinder fodgynge til urolige børn

Peter Dubgaard ville hjælpe en urolig elev i sin klasse, men endte med at opfinde en fodgynge, der blev til gavn for masser af skolebørn i landet – både de passive og de hyperaktive.

Studiekammerater skaber enkel klimatilpasningsløsning

Efter at have mærket konsekvenserne af det store skybrud i juli 2011 på egen kælder opfandt Cathrine og kollegaen Poul Erik en enkel og billig løsning på oversvømmelse i kælderen i forbindelse med skybrud.

Ny type krankrog letter hverdagen for lastvognschauffører

Ny type krankrog sikrer en enkel og betjeningsfri genvej til på- og afmontering af en lastvogns pallegaffel.

Marianne skabte unikt produkt, baseret på egen ekspertise

Skaberen af hundeaktiveringsmåtten BUSTER ActivityMat brugte egne oplevelser og erfaringer, til at opfinde et produkt, som hundeejere verden over har glæde af.

Håndboldspilleren Trine opfandt den taske, hun havde brug for

Trine var træt af at slæbe sin harpiks-klistrede håndbold med sig rundt i en plasticpose. Derfor opfandt hun en taske til formålet.

Jimmys opfindelse forlænger levetiden på din dieselbils motor

Svære, tekniske problemstillinger med biler udgør både Jimmys erhverv og store passion – og det førte til en løsning på et problem, som alle mekanikere har bakset med fra tid til anden.

Skuespiller fjerner hverdagsirritation med skraber til vask

Skuespilleren Nikolaj Kopernikus var så irriteret over madaffald i køkkenvasken, at han ikke kunne lade være med opfinde et redskab, der kunne gøre rengøring af vasken lidt nemmere.

Anders’ stol giver værdigheden et løft i ældreplejen

Anders Lykkegaard er en problemknuser. Hans opfindelse, løftestolen Raizer, hjælper i dag sundhedspersonale med at få ældre og syge borgere, der er faldet, rejst op.

Opfindelsen, der var nødt til at blive opfundet

Poul-Ernst så et behov for en ny type inddækningsmateriale til skorstene og vinduer i taglægning. Behovet opstod på grund af ny miljølovgivning.

Kays tørrestativ fik liv gennem licensering

Kay Herting var træt af at hans tørrestativ ofte blæste omkuld hjemme i haven i Nordsjælland. Han opfandt derfor et væghængt tørrestativ, der løste problemet med den drilske vind.

Nem plombering med ny type forseglingsetiket

Darios Zafari ejer en netbutik og havde, ligesom mange af sine branchefæller, problemer med at fastslå, hvorvidt en returneret vare havde været åbnet eller ej. Det problem satte han sig for at løse.

Den kunstige hjerteklap

Henning Rud Andersens opfindelse, en kunstig hjerteklap, skulle igennem en lang rejse ad snørklede veje for at blive den globale kommercielle succes, den er i dag.

Foderterningen Buster Cube

Tidligere hundetræner i Politiet opfandt en foderterning, der kan få menneskets bedste ven i bedre form, både mentalt og fysisk.

En opfindelse søger en køber

Anders Brehm Pedersen opfandt det redskab, han selv havde brug for, da han arbejdede som anlægsgartner.

VVS-tekniker sparer vand, tid og penge med fjernvarmeventil

For fem år siden trådte Kenneth Wilken ind i opfinderrådgivningen, med sig bragte han en ny type ventil der kan lukke fjernvarmen lokalt.

Brætspillet KLASK giver opfinder mulighed for at forfølge sin drøm

Tømreren Mikkel Bertelsen er opfinder af det prisvindende brætspil KLASK. Opfinderrådgivningen hjalp ham med at få spillet på markedet.

Private opfindelser styrker KRUUSEs produktlinje

– Vi kunne ikke introducere nær så mange innovative produkter, hvis vi selv skulle udvikle dem alle, siger 2 af de produktansvarlige hos landets største leverandør af veterinærartikler.

Velfærdsteknologisk virksomhed satser på borgernes gode ideer

 Vi kan ikke sidde her på vores kontorer og finde på hvad der er behov for, selvom vores ingeniører er nok så dygtige, siger de hos Liftup.

På rutsjebanetur i eget mindset

13 deltagere på KEA og Opfind.nu’s Mindset Accelerator fik i november helt nye perspektiver på hvordan iværksætterdrømmene realiseres.

– Socialrådgivere SKAL kunne arbejde med innovation

Det siger adjunkt og socialrådgiver Michelle Skovgaard, der står bag et undervisningsmodul i social entreprenørskab på University College Sjælland.

Mødet med virkeligheden ændrede alt

Det er fuldstændigt altafgørende at stille det rigtige spørgsmål til et problem, når man vil blive klogere på den virkelighed, ens ide spiller ind i. Det ved duoen bag Skybrudsventilen alt om.

Er crowdfunding genvejen til succes?

Vi var med til paneldebat i DTU Skylab, hvor 6 succesfulde crowdfundede virksomheder, samt en repræsentant fra en af verdens største crowdfunding platforme, Kickstarter, var repræsenterede. Er det så let som det lyder?

Danske opfindere skaber milliardomsætning

Virksomheder landet over har stor glæde af danskernes opfindsomhed. Danske opfindere har gennem de seneste ti år samlet bidraget til milliardomsætning i dansk erhvervsliv. Det viser en ny måling af effekterne af Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut.

Peng Cheng har gjort mobilen til et afstresningsværktøj

Den kinesiske software-ingeniør Peng Cheng kom til Danmark i 2001 for at studere, har arbejdet i ti år hos Nokia i København og står bag ideen til appen PAUSE, der er et mobilt meditationsværktøj.