Designbeskyttelse


Designbeskyttelse er en immateriel rettighed, man kan opnå ved at få sit design registreret hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Det er et af flere værktøjer, man kan bruge til at beskytte sin ide.

Designbeskyttelse er relevant for et produkts udseeende, formgivning og/eller udsmykning. Hvis du er interesseret i at beskytte dit design, kan du få det registreret hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Du skal være opmærksom på, at du kun er beskyttet i de lande, hvor du har lavet en ansøgning.

Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer designbeskyttelse udfra to parametre.

  • Individuel karakter  – Det betyder at helhedsindtrykket af designet skal adskille sig klart fra helhedsindtykket fra andre kendte designs.
  • Nyhedskrav – Designet skal være nyt. Det vil sige, at designet ikke må have været offentliggjort, før du søger om designbekyttelse.

Hvis du er interesseret i at få en designregistrering, skal du være opmærksom på det, som hedder en skånefrist.

Skånefrist er et intiativ, der sikrer, at du kan prøve dit design af på markedet i op til et år, før du vælger om du vil have det beskyttet eller ej. Som opfinder skal du være opmærksom på, at det ikke er alle lande, der opererer med en skånefrist. Hvis du vil lancere produktet i et land, der ikke benytter skånefrist, må produktet/designet ikke have være offentliggjort inden en registrering.

Læs evt. opslagene om IPR, patent og kommercialisering.

 Hvordan beskytter jeg min ide?
← Tilbage til WIKI-oversigten