Licensaftale


Også kaldet royaltyaftale.

I Opfinderrådgivningens kontekst er en licensaftale en aftale, hvor opfinderen overdrager rettighederne til at udnytte opfindelsen – udnyttelsesretten – til en virksomhed, der færdigudvikler, markedsfører og sælger produkter, der er baseret på opfindelsen. Nikolaj fra Opfinderrådgivningen forklarer herunder mekanikken i en licensaftale – hvad skal der ske hvornår og hvilke elementer skal være tilstede for at få en licensaftale i stand. Nederst i dette opslag finder du en video med Rasmus, der også er opfinderrådgiver. Han giver dig her en grundig indføring i, hvad en licensaftale typisk indeholder, hvad den går ud på, hvordan du indgår en aftale og hvordan du kan komme ud af aftalen igen.

     

 

Til gængæld for at virksomheden får udnyttelsesretten, får opfinderen en licensafgift – også kaldet royalty.

For at det skal lykkes for opfinderen at komme i hus med en sådan aftale, er det vigtigt, at der er en rettighed at overdrage: Et opfindelsesmæssigt element, der kan beskyttes med patent, eller et design der kan beskyttes, er det almindeligste, men rettigheden kan også være hemmeligt knowhow. Det vigtigste er, at virksomheden tydeligt kan se, at vejen til det nye attraktive produkt går gennem en aftale med opfinderen.

De vigtigste ting, der aftales i licensaftalen er:

  • Størrelsen på licensafgiften: Det vil typisk være en %-del af virksomhedens salgspris, men kan også være en stykafgift.
  • En minimumslicensafgift
  • En eventuel engangsafgift, som virksomheden betaler ved indgang til aftalen: Jo længere opfinderen er med produktet, og jo mindre arbejde, der skal gøres af virksomheden, før produktet kan markedsføres, jo større er chancerne for, at der kan forhandles en engangsbetaling.
  • Det almindeligste og mest praktiske er, hvis det kan aftales, at virksomheden tager sig af fremtidige forpligtelser omkring en eventuelt allerede udtaget rettighed (fx patent) eller såfremt rettigheden ikke er udtaget, inden der laves aftale med virksomheden: At virksomheden står for den eventuelle patentering. Årsagerne hertil er mange, men det vigtigste er, at virksomheden bør have 100% kontrol med processen, som de jo er afhængige af, samt at udgifter til fx patentering bør være indeholdt i den samlede forretningsmodel for produktet.
  • Det skal aftales, hvornår produktet skal være på markedet samt andre milepæle for markedsføringen.
  • Det skal aftales, om rettigheden overdrages som en eksklusiv udnyttelsesret eller ikke-eksklusiv udnyttelsesret. Hvis opfindelsen skal færdiggøres af virksomheden, og hvis virksomheden skal stå for fx patentering, er det mest almindeligt, at rettigheden overføres som en eksklusiv ret til hele verden. Har opfinder selv udtaget rettigheder, kan licensen afgrænses både markedsmæssigt og geografisk.

Opfinderrådgivningen hjælper meget gerne og med største fornøjelse med indgåelse af licensaftaler. Vi kan hjælpe med forhandling, aftaleudkast, møder mm. Vi benytter aftaleskabeloner, som er udviklet for Opfinderrådgivningens brugere eller vi medlæser og kommenterer på aftaleforslag, som virksomheden kommer med.

OBS! Selvom Opfinderrådgivningen har hjulpet, er det vigtigt, at du får din egen advokat til at læse aftalen igennem, inden du underskriver. Opfinderrådgivningen har nemlig ikke samme ansvar overfor dig, som din egen advokat har i forbindelse med juridisk rådgivning.

Husk at overveje at benytte en fortrolighedsaftale, når du i første omgang præsenterer din opfindelse eller ide for en virksomhed med henblik på at opnå en licensaftale.

 Sådan kan du tjene penge på din ideTop ti til opfinderen
← Tilbage til WIKI-oversigten