Oversigt over typer af eneretsbeskyttelse


I Opfinderrådgivningen bruger vi Intellectual Property Rights i mødet mellem opfinder og virksomhed. Det kunne eksempelvis være, når vi hjælper med at forhandle en licensaftale på plads.

De forskellige typer af IPR:

Forskellige love er gældende for de forskellige intellektuelle frembringelser, og primært vil disse gældende love være ophavsretslovenpatentlovenbrugsmodellovendesignloven og varemærkeloven 

Disse rettigheder giver indehaver ret til at forbyde andre at udnytte sin frembringelse kommercielt i de lande, hvor den er gældende. Læs evt. mere her: https://ivaekst.dk/vaekst/0/3/0/0/immaterielle-rettigheder. 

I forbindelse med licensering gælder det generelt om at vente så længe som muligt med at søge om en rettighed. Dels for at udskyde udgiften ved en sådan ansøgning og dermed ”købe” sig selv lidt mere tid til at finde en virksomhed, men også for at udskyde beslutningen om, i hvilke lande rettigheden skal gælde. Du kan blive klogere på, hvad det koster at søge om de forskellige typer IPR i Patent- og Varemærkstyrelsens prisberegner.

Ved at vente med at ansøge om patent opnås flere fordele. Særligt vigtigt er at den licenstagende virksomhed vil kunne have indflydelse på patentets omfang.  

Derudover er det vigtigt, at man er færdig med udviklingen af produktet, så man ikke risikerer at stå med en rettighed, som ikke omfatter de sidste nye væsentlige ændringer. 

Hvis du vil vide lidt mere om udvikling, og hvornår man skal begynde at tænke i patenter, så læs evt. Patent ansøgningsstrategi. 

Læs evt. også vores opslag om hemmelig knowhow, hvis du f.eks. har opfundet et produkt, hvori der indgår en opskrift, noget faglig viden eller en proces som kan hemmeligholdes separat fra selve produktet.

Hvis du vil vide mere om IPR, har Patent og Varemærkestyrelsen lavet nogle korte illustrative videoer her

 Hvordan beskytter jeg min ide?
← Tilbage til WIKI-oversigten