Ophavsret


Ophavsret, eller copyright som det også kaldes, er en eneret, der gælder kunstneriske og litterære værker. Det omfatter blandt andet romaner, noder, skuespil, malerier mm. Ophavsretten gælder også for computerprogrammer, som er kodet fra bunden.

Det er ikke en ret, som man registrerer eller ansøger om. Ophavsret opstår i og med, at værket bliver skabt.

Når du har fået ophavsret betyder det, at du har:

  1. Eneret til at offentliggøre værket.
  2. Eneret til at fremstille eksemplarer af værket.
  3. Eneret til at blive navngivet, hvis nogen bruger dit værk.
  4. Eneret til at ændre værket.

Der er to hovedbetingelser, der skal gøre sig gældende, før et værk kan opnå ophavsretlig beskyttelse:

  1. Produktet skal være skabt ved en selvstændig, kreativ indsats.
  2. Produktet skal have værkshøjde  produktet skal have en grad af originalitet og særpræg).

Beskyttelsesperioden på ophavsret er 70 år efter skaberens død.

Du behøver ikke tilføje et © til værket for at få ophavsret. Det står dig dog frit for at gøre det, du skal nemlig ikke have varemærket registreret eller lign. for at opnå rettigheden.

Læs også IPR-opslaget.

 Hvordan beskytter jeg min ide?
← Tilbage til WIKI-oversigten