Brugsmodel


Hvad er en brugsmodel egentligt? Og er det relevant for mig som opfinder?

To gode spørgsmål!

For det første er en brugsmodel en eneret til forretningsmæssig udnyttelse af en ide. Ligesom ved et patent er det et krav at idéen skal løse et teknisk problem, faktisk kaldes en brugsmodel også “et lille patent”. Grunden til at brugsmodel kaldes et “lille” patent er fordi kravet til opfindelseshøjde er mindre.

Opfindelseshøjde er et udtryk som beskriver hvor meget din opfindelse skal adskille sig fra lignende opfindelser.

Du kan søge om en brugsmodelsbeskyttelse ved at sende en ansøgning til patent og varemærkestyrelsen (link). Hvis de vurderer at du lever op til kravene bliver du registreret og kan forhindre andre i at kopiere din ide. Ligeledes kan du bruge rettigheden til at handle med.

Læs evt lidt mere om brugsmodeller på patent og varemærkestyrelsen hjemmeside, det kan gøres her

Nu til det næste, og den er ofte lidt sværere. Hvornår er det relevant for dig som opfinder?

Du kan kort sagt bruge brugsmodelsregistrering istedet for en patentregistering hvis:

  • Du vurderer at din frembringelse ikke kan patenteres
  • Du forventer at den kommercielle levetid bliver kort
  • Du ønsker en hurtig registering (og den tilhørende eneret).

Den væsentligste forskel mellem patent og brugsmodel er tidsrammen. Brugsmodelbeskyttelse kan maksimalt opretholdes i 10 år, hvorimod et patent kan gælde i op til 20 år.

Læs evt: IPR, varemærke, patentering

 

← Tilbage til WIKI-oversigten

Nyeste i denne kategori