Varemærke


Et varemærke er et kendetegn, der kan adskille én producents varer eller tjenesteydelser fra en anden producent. Det er et krav, at dette kendetegn skal kunne gengives grafisk.

For at opnå eneret til et varemærke er det vigtigt, at det har et særpræg. Du kan ikke få eneret til eksempelvist “APPLE” til frugter, men det kan godt lade sig gøre at få eneret til “APPLE” til computere.

Der er to forskellige måder, du kan beskytte dit varemærke på.

Du kan få det registreret (®), dette gøres efter NICE-klassifikationen – Den Internationale Konvention om Klassificering af Varemærker (Nice-Arrangementet fra 1957). I Danmark udføres dette arbejde af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Den anden mulighed er at lave et uregistreret varemærke (), det kaldes også et trademark. Et trademark skal mere forstås som et symbol, man opfatter som et varemærke. Bemærk, at et uregistreret varemærke ikke er beskyttet.

Hvis du vil vide mere om beskyttelse af ideer, så læs evt. IPR, patent, designbeskyttelse, brugsmodel eller ophavsret.

 Hvordan beskytter jeg min ide?
← Tilbage til WIKI-oversigten