Licensaftale


Også kaldet royaltyaftale.

I Opfinderrådgivningens kontekst er en licensaftale en aftale, hvor opfinderen overdrager rettighederne til at udnytte opfindelsen – udnyttelsesretten – til en virksomhed der færdigudvikler, markedsføre og sælger produkter der er baseret på opfindelsen.

     

 

Til gængæld for at virksomheden får udnyttelsesrettigheden, får opfinderen en licensafgift – også kaldet royalty.

For at det skal lykkes for opfinderen at komme i hus med en sådan aftale, er det vigtigt at der er en rettighed at overdrage: Et opfindelsesmæssigt element der kan beskyttes med patent, eller et design der kan beskyttes, er det almindeligste men rettigheden kan også være hemmeligt knowhow. Det vigtigste er at virksomheden tydeligt kan se, at vejen til det nye attraktive produkt går gennem en aftale med opfinderen.

De vigtigste ting der aftales i licensaftalen er:

  • Størrelsen på licensafgiften: typisk en %-del af virksomhedens salgspris men kan også være en stykafgift.
  • En minimumslicensafgift
  • En eventuel engangsafgift som virksomheden betaler ved indgang til aftalen: jo længere opfinderen er med produktet og jo mindre der skal gøres af virksomheden før produktet kan markedsføres, jo større er chancerne for at der kan forhandles en engangsbetaling.
  • Det almindeligste og mest praktiske er hvis det kan aftales at virksomheden tager sig af fremtidige forpligtelser omkring en eventuelt allerede udtaget rettighed (fx patent) eller såfremt rettigheden ikke er udtaget inden der laves aftale med virksomheden: at virksomheden står for den eventuelle patentering. Årsagerne hertil er mange men det vigtigste er at virksomheden bør have 100% kontrol med processen som de jo er afhængige af, samt at udgifter til fx patentering bør være indeholdt i den samlede forretningsmodel for produktet.
  • Det skal aftales hvornår produktet skal være på markedet samt andre milepæle for markedsføringen.
  • Det skal aftales om rettigheden overdrages som en eksklusiv udnyttelsesret eller ikke-eksklusiv udnyttelsesret. Hvis opfindelsen skal færdiggøres af virksomheden og hvis virksomheden skal står for fx patentering er det mest almindeligt at rettigheden overføres som en eksklusiv ret til hele verden. Har opfinder selv udtaget rettigheder kan licensen afgrænses både markedsmæssigt og geografisk.

Opfinderrådgivningen hjælper meget gerne og med største fornøjelse med indgåelse af licensaftaler. Vi kan hjælpe med forhandling, aftaleudkast møder mm. Vi benytter aftaleskabeloner som er udviklet for opfinderrådgivningens brugere eller vi medlæser og kommenterer på aftaleforslag, som virksomheden kommer med.

OBS! Selvom Opfinderrådgivningen har hjulpet, er det vigtigt at du får din egen advokat til at læse aftalen, inden du underskriver. Opfinderrådgivningen har nemlig ikke samme ansvar overfor dig, som din egen advokat har i forbindelse med juridisk rådgivning.

Husk at overveje at benytte en fortrolighedsaftale når du i første omgang præsentere din opfindelse eller ide for en virksomhed med henblik på at opnå en licensaftale.

← Tilbage til WIKI-oversigten