Brugerrejse


En brugerrejse (ofte brugt i sin engelske betegnelse, customer journey) er en visuel fremstilling af, hvilke oplevelser brugeren af et koncept går igennem.

Brugerrejsen er et stærkt værktøj, som kan bruges til to overordnede ting. For det første kan det bruges til at undersøge en brugers oplevelse af et eksisterende produkt – en sammensmeltning af interviews, research og al din forståelse af brugerens hverdag.  

Dernæst kan brugerrejsen også være et værktøj til at formidle, hvordan din ide fungerer, og hvilket Værditilbud du har til din bruger/kunde. 

På billedet ses et eksempel på en brugerrejse for et eksisterende produkt, takeaway-platformen “Just Eat”. Læg mærke til, at det er lavet med udgangspunkt i brugerens behov.

Nogle gange kan det være en fordel at inkludere, hvad brugeren tænker undervejs på rejsen, men det har vi ikke inkluderet på denne tegning.

Hvis du kunne tænke dig at læse lidt mere om brugerrejser, og hvordan man kan lave dem, så anbefaler vi Københavns Universitets InnovationsblogPå bloggen kan du læse om, hvordan man kommer i gang med at kortlægge en brugerrejse.

I Opfinderrådgivningen er vi særligt glade for brugerrejser, fordi metoden er visuel, og fordi metoden synliggør brugeren/kundens perspektiv

Sådan kommer du igang

 • Forberedelse
  Hvilke situationer er vigtige for din ide?
  Hvornår opstår problemet, som din ide løser?
 • Feltarbejde
  Interview eller observer en relevant situation med en bruger
 • Kortlæg og analysér
  Hvad blev sagt? Hvad blev gjort? Hvad var vigtigt? Hvilke behov blev italesat? Hvor på rejsen?
  Kortlæg brugerrejsen på baggrund af indsamlet information

Læs evt. Ideskabelse, ideformidling, antagelser , personas eller Grænseobjekt.  

 Øvelser og metoder
← Tilbage til WIKI-oversigten