Brugsmodel


Hvad er en brugsmodel egentlig? Og er det relevant for mig som opfinder?

To gode spørgsmål!

For det første er en brugsmodel en eneret til forretningsmæssig udnyttelse af en ide. Ligesom ved et patent er det et krav, at ideen skal løse et teknisk problem, og faktisk kaldes en brugsmodel også “et lille patent”. Grunden til det er, at kravet til opfindelseshøjden på en brugsmodel er mindre.

Opfindelseshøjde er et udtryk, som beskriver, hvor meget din opfindelse skal adskille sig fra lignende opfindelser.

Du kan søge om en brugsmodelsbeskyttelse ved at sende en ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen. Hvis de vurderer, at du lever op til kravene, bliver du registreret og kan forhindre andre i at kopiere din ide. Ligeledes kan du bruge rettigheden til at handle med.

Læs evt. lidt mere om brugsmodeller på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

Nu til det næste og lidt sværere spørgsmål, “Hvornår er det relevant for dig som opfinder?”

Du kan kort sagt bruge brugsmodelsregistrering i stedet for en patentregistering, hvis:

  • Du vurderer, at din frembringelse ikke kan patenteres
  • Du forventer, at den kommercielle levetid bliver kort
  • Du ønsker en hurtig registering (og den tilhørende eneret).

Den væsentligste forskel mellem patent og brugsmodel er tidsrammen. Brugsmodelbeskyttelse kan maksimalt opretholdes i 10 år, hvorimod et patent kan gælde i op til 20 år.

Læs evt: IPR, varemærke, patentering

 

 Hvordan beskytter jeg min ide?
← Tilbage til WIKI-oversigten