IPR


I Opfinderrådgivningen bruger vi Intellectual Property Rights i mødet mellem opfinder og virksomhed, det kunne eksempelvis være når vi hjælper med at forhandle en licensaftale på plads.

De forskellige typer af IPR;

Forskellige love er gældende for de forskellige intellektuelle frembringelser, og primært vil disse gældende love være ophavsretslovenpatentlovenbrugsmodellovendesignloven og varemærkeloven 

Disse rettigheder giver indehaver ret til at forbyde andre at udnytte sin frembringelse kommercielt i de lande hvor den er gældende. Læs evt mere her: https://ivaekst.dk/vaekst/0/3/0/0/immaterielle-rettigheder 

I forbindelse med licensering, gælder det generelt om at vente så længe som muligt med at søge om en rettighed. Dels for at udskyde udgiften ved en sådan ansøgning og dermed ”købe” sig selv lidt mere tid til at finde en virksomhed, men også for at udskyde beslutningen om, i hvilke lande rettigheden skal gælde.  

Ved at vente med at ansøge om patent opnås flere fordele særligt vigtigt er at den licenstagende virksomheden vil kunne have indflydelse på patentets omfang.  

Derudover er det vigtig at man er færdig med udviklingen af produktet, så man ikke risikere at stå med en rettighed som ikke omfatter de sidste nye væsentlige ændringer. 

Hvis du vil vide lidt mere omkring udvikling og hvornår man skal begynde at tænke i patenter, så læs evt. Patentering. 

Hvis du vil arbejde mere med IPR kan du også gøre brug af:  

http://styrkdinide.dk/ 

← Tilbage til WIKI-oversigten